รู้ทันภัยไซเบอร์

การกดเข้าไปในเว็บไซต์หรือ link ต่างๆ ที่มากับอีเมล์รู้ไหมว่า.. คุณกำลังเสี่ยงกับไวรัสร้าย ภัยไซเบอร์หากกดเข้าไปดู อาจส่งผลให้เครื่องและไฟล์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์หายไปในพริบตา แบบที่ 1 เรารู้จักกันในชื่อเรียกว่า Malware มันจะถูกสร้างและออกแบบมา เพื่อให้เข้าไปทำลายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แบบที่ 2 คือไวรัส ช่วงแรกมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อก่อกวนและแร่เชื้อจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกอีกเครื่องหนึ่ง ต่อมามันถูกพัฒนาขึ้นไปให้มีความสามารถในการทำลายล้างไฟล์ข้อมูล แบบที่ 3 Trojan หรือเจ้าม้าไม้มันจะแอบซ่อนอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรา แล้วเวลากลางค่ำกลางคืนหรือตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ จะทำงานแบบเงียบๆ โดยการส่งไวรัสไปให้เพื่อนๆในรายชื่อ E-Mail ของเรา แบบที่ 4 Spyware ใครที่ชอบเล่น Internet หรือชอบเข้าเว็บไซต์แปลกๆทั้งหลายมักจะโดนตัวนี้เล่นงานเพราะเป็นโปรแกรมที่อาศัยช่องโหว่ของเว็บไซต์พอเราคลิกดาวน์โหลดปั๊บมันจะเปิดประตูให้ Spywareเข้ามาขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราได้ทันทีอย่างเช่นเข้ามา Hack Password เข้า E-Mail ของเรา แบบที่ 5 Ransomware จะแตกต่างกับ Malware ประเภทอื่นๆคือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลผู้ใช้แต่อย่างใดแต่จะทำการเข้ารหัสหรือ Lock ไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร หรือรูปภาพ วีดีโอผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดไฟล์ใดๆได้เลยหากไฟล์เหล่านั้นถูกเข้ารหัสซึ่งถูกเข้ารหัสก็หมายความว่าต้องใช้คีย์ในการปลดRead More →

DataWarehouse

นิยามของคลังข้อมูล สำหรับคลังข้อมูลนั้น จะหมายถึงข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆข้อมูลที่จัดเก็บในคลังข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตโดยที่มาของข้อมูลอาจจะมาจากแหล่งเดียวกันหรืออาจจะหลายแหล่งก็ได้ทั้งข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร แหล่งข้อมูลที่เป็นต้นกำเนิดของข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลเรียกว่าเป็นข้อมูลต้นทาง (data source) ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นั้นก็จะมีกระบวนการที่เราเรียกว่าการเชื่อมโยงข้อมูลหรือ Data integrationและข้อมูลที่นำมาเก็บภายในคลังข้อมูลก็จะไม่มีการนำมาแก้ไขปรับปรุงอีกเพราะถือว่าข้อมูลนั้นได้จบเสร็จสิ้นไปแล้ว สำหรับข้อมูลที่เก็บในคลังข้อมูลนั้นจะถูกนำมาใช้เพื่อการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศในเชิงการบริหารเรียกว่าเป็น Management Information System โดยมีการนำเอาข้อมูลมาแสดง ทั้งในรูปของข้อมูลเชิงสรุป ตารางเป็นแผนภูมิ เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร แเรียกว่า Executive Information System (EIS) นอกจากนี้ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของ Data Warehouse ก็คือการสามารถที่จะเจาะลึกลงไปดูในรายละเอียดของข้อมูลที่เราเรียกว่าการ drill-down เป็นการสรุปภาพรวมและสามารถจะอธิบายลงในรายละเอียดลงไปในแต่ละระดับชั้นการ roll-up ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศนั้นจะอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะหรือ Business Intelligence : BI เพื่อเป็นการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศที่มีความยืดหยุ่น ขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นคลังข้อมูล ขั้นตอนสำคัญคือต้องมีการกำหนดแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ แหล่งข้อมูลภายในเป็นข้อมูลที่มีการพัฒนาและก็จัดเก็บภายในองค์กรเองและแหล่งข้อมูลจากภายนอกซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากภายนอกองค์กร เมื่อกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาคลังข้อมูลขั้นตอนที่สองคือ การศึกษารูปแบบข้อมูลในแต่ละแหล่งข้อมูล ขั้นที่สามก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำไปเก็บในคลังข้อมูลซึ่งขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลจะมีการแปลงข้อมูลให้มีความเหมาะสมและมีมาตรฐานตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในคลังข้อมูล การเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการคลังข้อมูล การพัฒนาคลังข้อมูลนั้นเป็นโครงการที่อาจจะใช้ระยะเวลายาวนานแล้วก็มีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะต้องมีการลงทุน โครงการการพัฒนาคลังข้อมูลเป็นโครงการที่ต้องการความร่วมมือ แล้วก็การสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายหลายๆกลุ่มคนRead More →