Create Assignment new version

Turnitin update การสร้าง Assignment ใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิม ใช้คำสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เราไปรู้จักกับภาพลักษณ์ใหม่ของขั้นตอนการสร้าง Assignment กันค่ะ หลังจากสร้างห้องส่งงาน (Add Class) เรียบร้อยแล้ว (ซึ่งในขั้นตอนการสร้าง Class นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง) เราเริ่มต้นสร้าง Assignment โดย:

คลิก “Add Assignment” เข้าสู่หน้าจอ About this page

 1. Title พิมพ์ชื่อ Assignment
 2. Instructions คำสั่งเกี่ยวกับการส่งงานเข้าตรวจ (ถ้ามี)
 3. Submit papers to การเก็บเป็นต้นฉบับหลังจากส่งผลงานเข้าตรวจ ควรเลือก “Do not store the submitted papers” ไม่เก็บเป็นต้นฉบับ (ให้เป็นหน้าที่ของสำนักพิมพ์/สถาบัน ที่ส่งผลงานตีพิมพ์เป็นผู้จัดเก็บนะคะ)
 4. Enable PeerMark ต้องการเปิดใช้งาน PeerMark หรือไม่ 
 5. Max Grade มีคะแนนหรือไม่ (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
 6. Start Date วันเริ่มต้นส่งงาน
 7. Due Date วันครบกำหนดส่งงาน
 8. Feedback Release Date กำหนดวันที่แจ้งคะแนน / แจ้งผลการส่งงาน

Optional Setting

คลิกปุ่ม optional setting เพื่อตั้งค่าเพิ่มเติม

1. Submission settings ตั้งค่าการส่งงานเข้าตรวจ คลิกเลือกข้อที่ต้องการตั้งค่าการตรวจ (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง)

 • อนุญาตให้ส่งไฟล์ประเภทใดก็ได้ (ค่าเริ่มต้น Turnitin จะยอมรับเฉพาะไฟล์กำหนดไว้เท่านั้น)
 • ขออนุญาตส่งล่าช้า นักศึกษาสามารถส่งงานหลังวันครบกำหนดได้หรือไม่ ถ้าอนุญาตจะทำให้ส่งผลงานได้หลังจากวันครบกำหนด และผลงานจะถูกเน้นด้วยสีแดง
 • ใช้การตรวจสอบไวยากรณ์ ETS® e-rater® technology หากเปิดใช้งาน Instructor ต้องเลือกระดับคู่มือ ETS, พจนานุกรมที่ใช้ตรวจสอบ, ระบุ Categories ที่จะตรวจไวยากรณ์
 • แนบตารางคะแนน (ถ้ามี) Instructor สามารถสร้างตารางคะแนนหรือเลือกจาก Turnitin Rubrics ก็ได้

2. Similarity Report รายงานผลการตรวจ

 • สร้างรายงานผลการตรวจสำหรับนักศึกษา คลิกกล่องข้อความ แนะนำเลือก Generate reports immediately (students can resubmit until due date): After 3 resubmissions; reports generate after 24) สร้างรายงานผลการตรวจทุกครั้ง นักศึกษาสามารถส่งตรวจซ้ำได้จนถึงวันครบกำหนด (รายงานผลความซ้ำ submit 1 ครั้ง resubmit 3 ครั้ง จะรายงานขึ้นทันที ส่วนการส่งครั้งที่ 5 หรือการ resubmit ครั้งที่ 4 รายงานผลจะออกหลังจากส่ง 24 ชั่วโมง)
 • อนุญาตให้นักศึกษาเห็นรายงานผลการตรวจ
 • ละเว้นการตรวจบรรณานุกรม
 • ละเว้นการตรวจข้อความในเครื่องหมายคำพูด
 • ละเว้นการตรวจข้อความสั้น ๆ (ต้องระบุจำนวนคำที่ติดกันกี่คำหรือกี่เปอร์เซ็นต์เลือกละเว้นอย่างใดอย่างหนึ่ง)

3. Compare against ตรวจเทียบกับคลังข้อมูลใดบ้าง เลือกทั้งสี่คลังข้อมูล ผลงานนักเรียน ผลงานของสถาบัน เว็บไซต์ วารสารและสิ่งพิมพ์

4. Exclude assignment template หากมี template ที่ต้องการละเว้นการตรวจความซ้ำ Instructor สามารถ upload หรือสร้าง template ได้ คลิก Template Requirements เพื่อดูลักษณะของ template ที่ระบบต้องการ

5. Additional settings หากต้องการเก็บการตั้งค่าไว้เป็นต้นฉบับให้คลิกหน้าข้อความ Save these settings for future use 

6. คลิก submit เข้าสู่หน้า About this page คลิกชื่อ class

7. เข้าสู่หน้าจอ class หากต้องการสร้าง Assignment เพิ่ม คลิก Add Assignment

new version ภาพลักษณ์ใหม่ของการสร้าง Assignment ใช้งานได้ง่ายขึ้น เมื่อสร้าง Assignment เสร็จเรียบร้อย Class ก็สมบูรณ์พร้อมใช้งาน Instructor ส่ง Class ID และ Enrollment key ให้กับนักศึกษา Enroll in a class และส่งงานเข้าตรวจได้ แล้วเจอกันใหม่ tips ดี ๆ มีมาฝาก Instructor’s Tips …

Views: 125

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

You May Also Like