Google คงไม่มีใครไม่รู้จัก คำว่า Google เพราะการหาข้อมูลปัจจุบันนี้ มีอยู่ใน Google มากที่สุด เป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนหาอ่านได้ง่ายที่สุด และด้วยที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่โตมาก ทำให้มีข้อมูลที่ค้นหามีมากเช่นกัน การหาข้อมูลบน Google ถ้าไม่มีเทคนิค ตัวกรอง ตัวดำเนินการแล้ว ผลการสืบค้นจะเป็นขยะเสียเยอะ ผลการสืบค้นจะไม่ตรงกับความต้องการ หรือข้อมูลที่ตรงความต้องการหาได้ยาก ใช้เวลานานกว่าจะได้คำตอบ เทคนิคการค้น Google ในเนื้อหาบทนี้ จะแนะนำเทคนิค ตัวดำเนินการ ให้นักสืบค้นข้อมูลได้คำตอบที่ตรงใจมากที่สุด ผู้เขียนขอเลือกเฉพาะตัวดำเนินการที่จำง่ายและใช้งานบ่อยมาแนะนำ ตัวดำเนินการ เครื่องหมาย “……” การใช้เครื่องหมายคำพูด คือค้นหากลุ่มคำในเครื่องหมายคำพูดเท่านั้น ไม่แยกคำค้นหา เช่น “สหกรณ์นอกภาคการเกษตร” + vs and & or คือ รวมคำค้นหา ทั้งคำหน้าและคำหลัง เช่น ไอแพด+แท็บเล็ต – คือการยกเว้น หรือไม่ต้องการ เครื่องหมาย –Read More →