Microsoft PowerPoint

ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมการนำเสนอผลงาน ในบทเรียนนี้ เป็นการนำเสนอผลงานทางการตลาด นำเสนอได้ทั้งเอกสาร กราฟฟิก ใน 1 สไลด์ ใส่ภาพ ใส่ข้อความ แผนภูมิได้ เทคนิคต่างๆ การนำข้อมูลใน Microsoft word มาใส่ใน

Read more

อาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health)

ด้วยสถานการณ์ด้านสุขภาพของคนไทย การตายก่อนวัยอันควรและการเจ็บป่วย มีสาเหตุ จากโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งส่วนหนึ่งอธิบายได้จากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ผู้เรียนมีความไฝ่รู้ และสนใจเรื่องสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากโรคไม่ติดต่อ หรือโรค NCDs อาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร (Food) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์กินเข้าไปแล้วให้ประโยชน์ต่อร่างกาย

Read more

การถ่ายภาพเบื้องต้น

         ยุคนี้ สมัยนี้ ทุกคนจะคุ้นชินกับการถ่ายภาพ แต่เป็นการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหลายๆ คน ยังไม่ทราบหลักการถ่ายภาพที่ดี ผู้เรียนเองก็มีความอยากรู้ว่า การถ่ายภาพให้สวย ให้ดูดี มีหลักการ มีเทคนิคอะไรบ้าง บทเรียน การถ่ายภาพเบื้องต้น สอนเรื่องการใช้กล้อง องค์ประกอบของภาพ

Read more

เทคนิคการจัดการความเครียด

บทเรียน Thaimooc เรื่องเทคนิคการจัดการความเครียด คิดว่าเรื่องความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน บางคนเครียดโดยไม่รู้ตัว รู้อีกทีคือมีอาการปวดหัว ปวดตาแล้ว ด้วยภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน ความเครียดอยู่กับตัวเราได้ตลอดเวลา จึงคิดว่า เมื่อเราหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้ ก็เรียนรู้ที่แก้ไข ต้องรู้ระดับความเครียด ต้องจัดการกับความเครียดอย่างถูกต้องให้ได้ ในบทเรียนนี้ แนะนำวิธีจัดการความเครียดได้อย่างละเอียดกว่าเนื้อหาที่ได้ลงใน Blog ถ้าหากอยากเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถดูได้จากลิงก์หลังเนื้อหา Blog

Read more

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

ด้วยตัวผู้เรียนมีความไฝ่รู้เรื่องสุขภาพ ใส่ใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว จึงมีความสนใจบทเรียนอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อดูแลตัวเองในอนาคต และดูแลคนใกล้ชิดในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุให้ดูแล และถึงแม้ไม่ใช่ผู้สูงอายุ การใส่ใจในอาหารการกิน จะช่วยเรื่องการป้องกันการเกิดโรคในวันข้างหน้าได้ ปัจจุบัน ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่ามีหลายคน มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล สิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ คืออาหาร ผู้สูงอายุควรได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานมากเกินไป เช่น อาหารทอด

Read more

การใช้ Google Tool เพื่อการพัฒนางาน

Google Tool เป็นเครื่องมือของ Google Application สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างหลากหลายด้าน จึงอยากเรียนรู้ เพื่อจะได้นำมาในการพัฒนางาน เพื่อใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งาน Google Application นอกเหนือจากการบริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engines ของ Google แล้วนั้น ยังมีบริการเพื่อการทำางานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ

Read more