กระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดำเนินการจากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และส่งเรื่องผ่านฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ เพื่อดำเนินการต่อทางด้านพัสดุ และตัดงบประมาณการจัดซื้อ กระบวนการจากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีการตกลงจะจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแล้ว ได้บันทึกงบประมาณการจัดซื้อแต่ละรายการ ส่วนฝ่ายบริหารฯ มีการบันทึกงบประมาณอีกครั้งหลังจากร้านค้าส่งทรัพยากรสารสนเทศครบตามจำนวนที่กำหนด งานจัดหาฯ ทำรายงานผลการจัดซื้อ ฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการเอกสารตามระเบียบพัสดุ และส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย จ่ายเงินให้ร้านค้า ซึ่งระยะเวลาในการจัดหาฯ แล้วเสร็จแต่ละรายการ อาจใช้เวลามากกว่า 3 เดือน กว่าฝ่ายบริหารฯ จะบันทึกงบประมาณ ทำให้เกิดความล่าช้าในการใข้งบประมาณ และเกิดความคลาดเคลื่อนในการสรุปการใช้งบประมาณในแต่ละเดือน กระบวนการที่นำมาพัฒนา คือหลังจากงานจัดหาฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุแล้ว ผู้บังคับบัญชาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกงบประมาณใน Google Sheets และให้ฝ่ายบริหารฯ มองเห็นงบประมาณที่งานจัดซื้อฯ ได้บันทึกไว้   หลังจากงานจัดหาฯ ได้นำ Google Sheets มาบันทึกการใช้งบประมาณ และให้ฝ่ายบริหารฯ สามารถมองเห็นงบประมาณที่งานจัดหาฯ ได้บันทึกไว้ ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการใช้งบประมาณ มีการตรวจสอบตัวเลขงบประมาณ และแก้ไขงบประมาณให้ถูกต้องหากมีความคลาดเคลื่อน เช่น หากร้านค้าส่งทรัพยากรไม่ครบตามขอบเขตงานที่ตั้งไว้ งบประมาณที่งานจัดหาฯRead More →

Google คงไม่มีใครไม่รู้จัก คำว่า Google เพราะการหาข้อมูลปัจจุบันนี้ มีอยู่ใน Google มากที่สุด เป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนหาอ่านได้ง่ายที่สุด และด้วยที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่โตมาก ทำให้มีข้อมูลที่ค้นหามีมากเช่นกัน การหาข้อมูลบน Google ถ้าไม่มีเทคนิค ตัวกรอง ตัวดำเนินการแล้ว ผลการสืบค้นจะเป็นขยะเสียเยอะ ผลการสืบค้นจะไม่ตรงกับความต้องการ หรือข้อมูลที่ตรงความต้องการหาได้ยาก ใช้เวลานานกว่าจะได้คำตอบ เทคนิคการค้น Google ในเนื้อหาบทนี้ จะแนะนำเทคนิค ตัวดำเนินการ ให้นักสืบค้นข้อมูลได้คำตอบที่ตรงใจมากที่สุด ผู้เขียนขอเลือกเฉพาะตัวดำเนินการที่จำง่ายและใช้งานบ่อยมาแนะนำ ตัวดำเนินการ เครื่องหมาย “……” การใช้เครื่องหมายคำพูด คือค้นหากลุ่มคำในเครื่องหมายคำพูดเท่านั้น ไม่แยกคำค้นหา เช่น “สหกรณ์นอกภาคการเกษตร” + vs and & or คือ รวมคำค้นหา ทั้งคำหน้าและคำหลัง เช่น ไอแพด+แท็บเล็ต – คือการยกเว้น หรือไม่ต้องการ เครื่องหมาย –Read More →

ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมการนำเสนอผลงาน ในบทเรียนนี้ เป็นการนำเสนอผลงานทางการตลาด นำเสนอได้ทั้งเอกสาร กราฟฟิก ใน 1 สไลด์ ใส่ภาพ ใส่ข้อความ แผนภูมิได้ เทคนิคต่างๆ การนำข้อมูลใน Microsoft word มาใส่ใน power point โดยไม่ต้อง copy ที่ละบรรทัด กด copy จาก word ทั้งหมด ทำการ past ที่ view outline ที่ destination view แล้วทำการจัดตกแต่งสไลด์ 2. ทำการเปลี่ยน หรือสั่งการทีเดียวทุกสไลด์เช่น เปลี่ยนสีที่หัวข้อเรื่อง หรือเพิ่มรูปในแต่สไลด์ โดยการไปที่ view, Slide Master ไปที่สไลด์ใหญ่สุด ทำการเปลี่ยนRead More →

ด้วยสถานการณ์ด้านสุขภาพของคนไทย การตายก่อนวัยอันควรและการเจ็บป่วย มีสาเหตุ จากโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งส่วนหนึ่งอธิบายได้จากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ผู้เรียนมีความไฝ่รู้ และสนใจเรื่องสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากโรคไม่ติดต่อ หรือโรค NCDs อาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร (Food) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์กินเข้าไปแล้วให้ประโยชน์ต่อร่างกาย คือ ใช้ในการเจริญเติบโต สร้างพลังงาน การทำงานของร่างกาย และซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกายในส่วนที่สึกหรอ ซึ่งสารอาหารที่พบใน อาหารจะแบ่งได้เป็น 6 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate), โปรตีน (protein), ไขมัน (lipid), เกลือแร่ (mineral), วิตามิน (vitamin) และน้ า (water) สุขภาพ (Health) ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health) จึงหมายถึงRead More →

         ยุคนี้ สมัยนี้ ทุกคนจะคุ้นชินกับการถ่ายภาพ แต่เป็นการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหลายๆ คน ยังไม่ทราบหลักการถ่ายภาพที่ดี ผู้เรียนเองก็มีความอยากรู้ว่า การถ่ายภาพให้สวย ให้ดูดี มีหลักการ มีเทคนิคอะไรบ้าง บทเรียน การถ่ายภาพเบื้องต้น สอนเรื่องการใช้กล้อง องค์ประกอบของภาพ เทคนิคของการถ่ายภาพ และมีเรื่องการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe ด้วย  มาเรียนรู้การถ่ายภาพเบื้องต้นกันเลย ประเภทของกล้องถ่ายภาพ กล้องฟีล์ม กล้องฟิล์มขนาดเล็กซึ่งใช้กับฟิล์มขนาดเบอร์ 110 หรือว่า 126 กล้องฟิล์มขนาด 35 มม. เป็นกล้องฟิล์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด กล้องฟิล์มขนาด 120 มม. เป็นกล้องที่มีขนาดของฟิล์ม ที่ค่อนข้างใหญ่เรียกว่า เหมาะกับงานที่ต้องใช้ ความละเอียดสูง เช่น งานนิตยสารหรืองานโฆษณา กล้องวิว เป็นกล้องที่มีขนาดใหญ่วางอยู่บนแท่นใช้ฟิล์มขนาดใหญ่ อาจจะ ขนาดใหญ่ถึง 8×10 นิ้วRead More →

บทเรียน Thaimooc เรื่องเทคนิคการจัดการความเครียด คิดว่าเรื่องความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน บางคนเครียดโดยไม่รู้ตัว รู้อีกทีคือมีอาการปวดหัว ปวดตาแล้ว ด้วยภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน ความเครียดอยู่กับตัวเราได้ตลอดเวลา จึงคิดว่า เมื่อเราหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้ ก็เรียนรู้ที่แก้ไข ต้องรู้ระดับความเครียด ต้องจัดการกับความเครียดอย่างถูกต้องให้ได้ ในบทเรียนนี้ แนะนำวิธีจัดการความเครียดได้อย่างละเอียดกว่าเนื้อหาที่ได้ลงใน Blog ถ้าหากอยากเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถดูได้จากลิงก์หลังเนื้อหา Blog นี้ ความเครียด เป็นภาวะของอารมณ์ หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ รู้สึกไม่สบายใจ คับข้องใจ หรือถูกบีบคั้น กดดัน จนทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจ สับสน โกรธ หรือเสียใจ ความเครียดที่มีไม่มากนัก จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนเราเกิดแรงมุมานะ ที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ได้ คนที่มีความรับผิดชอบสูง จึงมักจะหนีความเครียดไปไม่พ้น คนเรามีความสามารถในการจัดการกับความเครียดได้อยู่แล้วทุกคน แต่ในระหว่างที่เราต้องเผชิญกับความเครียด เราควรมีแนวทางที่ เหมาะสมดังนี้ คือ 1. สำรวจตนเองว่าเครียดหรือไม่ 2.Read More →

ด้วยตัวผู้เรียนมีความไฝ่รู้เรื่องสุขภาพ ใส่ใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว จึงมีความสนใจบทเรียนอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อดูแลตัวเองในอนาคต และดูแลคนใกล้ชิดในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุให้ดูแล และถึงแม้ไม่ใช่ผู้สูงอายุ การใส่ใจในอาหารการกิน จะช่วยเรื่องการป้องกันการเกิดโรคในวันข้างหน้าได้ ปัจจุบัน ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่ามีหลายคน มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล สิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ คืออาหาร ผู้สูงอายุควรได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานมากเกินไป เช่น อาหารทอด ขนมหวาน ผลไม้ที่มีรสหวาน ผู้สูงอายุมักไม่ค่อยรับประทานอาหาร เลือกทานแต่ของที่เคี้ยวง่าย มีอาการเบื่ออาหาร ทานอาหารได้น้อยลง ทำให้ร่างกายขาดวิตามินและเกลือแร่ ผู้สูงอายุควรระวังเรื่องโรคอ้วน ที่ส่งผลให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันอุดตัน ผู้สูงอายุจึงต้องรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่  ความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุ จะเป็นอาหารประเภทโปรตีน ได้แก่ ปลาทู ไข่ ถ้าผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวควรรับประทานแต่ไข่ขาว ถ้าผู้สูงอายุรับประทานโปรตีนมากเกินไป ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม ส่งผลให้ไตทำงานหนักในการขับสารยูเรีย สารอาหารแต่ละประเภทสำหรับผู้สูงอายุ ไขมัน ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ความต้องการไขมันในผู้สูงอายุลดลง เนื่องจากความต้องการพลังงานลดลง นอกจากนี้ ไขมันยังเป็นตัวนำหรือตัวละลายวิตามินในไขมันด้วย ได้แก่Read More →

Google Tool เป็นเครื่องมือของ Google Application สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างหลากหลายด้าน จึงอยากเรียนรู้ เพื่อจะได้นำมาในการพัฒนางาน เพื่อใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งาน Google Application นอกเหนือจากการบริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engines ของ Google แล้วนั้น ยังมีบริการเพื่อการทำางานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ Gmail, Google Calendar, Google Hangouts, Google Drive, Google Doc, Google Site, Google Maps, Google Translate และบริการอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้บริการต่างๆ ของ Google นั้น ผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกัน แบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานได้และสามารถบริหารจัดการการทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์ พกพาได้หลากหลายซึ่งสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา การเริ่มต้นเข้าใช้งานของ Google โดยการสมัคร AccountRead More →