รู้ทันภัยไซเบอร์

การกดเข้าไปในเว็บไซต์หรือ link ต่างๆ ที่มากับอีเมล์รู้ไหมว่า.. คุณกำลังเสี่ยงกับไวรัสร้าย ภัยไซเบอร์หากกดเข้าไปดู อาจส่งผลให้เครื่องและไฟล์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์หายไปในพริบตา แบบที่ 1 เรารู้จักกันในชื่อเรียกว่า Malware มันจะถูกสร้างและออกแบบมา เพื่อให้เข้าไปทำลายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แบบที่ 2 คือไวรัส ช่วงแรกมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อก่อกวนและแร่เชื้อจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกอีกเครื่องหนึ่ง ต่อมามันถูกพัฒนาขึ้นไปให้มีความสามารถในการทำลายล้างไฟล์ข้อมูล แบบที่ 3 Trojan หรือเจ้าม้าไม้มันจะแอบซ่อนอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรา แล้วเวลากลางค่ำกลางคืนหรือตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ จะทำงานแบบเงียบๆ โดยการส่งไวรัสไปให้เพื่อนๆในรายชื่อ E-Mail ของเรา แบบที่ 4 Spyware ใครที่ชอบเล่น Internet หรือชอบเข้าเว็บไซต์แปลกๆทั้งหลายมักจะโดนตัวนี้เล่นงานเพราะเป็นโปรแกรมที่อาศัยช่องโหว่ของเว็บไซต์พอเราคลิกดาวน์โหลดปั๊บมันจะเปิดประตูให้ Spywareเข้ามาขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราได้ทันทีอย่างเช่นเข้ามา Hack Password เข้า E-Mail ของเรา แบบที่ 5 Ransomware จะแตกต่างกับ Malware ประเภทอื่นๆคือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลผู้ใช้แต่อย่างใดแต่จะทำการเข้ารหัสหรือ Lock ไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร หรือรูปภาพ วีดีโอผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดไฟล์ใดๆได้เลยหากไฟล์เหล่านั้นถูกเข้ารหัสซึ่งถูกเข้ารหัสก็หมายความว่าต้องใช้คีย์ในการปลดRead More →

DataWarehouse

นิยามของคลังข้อมูล สำหรับคลังข้อมูลนั้น จะหมายถึงข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆข้อมูลที่จัดเก็บในคลังข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตโดยที่มาของข้อมูลอาจจะมาจากแหล่งเดียวกันหรืออาจจะหลายแหล่งก็ได้ทั้งข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร แหล่งข้อมูลที่เป็นต้นกำเนิดของข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลเรียกว่าเป็นข้อมูลต้นทาง (data source) ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นั้นก็จะมีกระบวนการที่เราเรียกว่าการเชื่อมโยงข้อมูลหรือ Data integrationและข้อมูลที่นำมาเก็บภายในคลังข้อมูลก็จะไม่มีการนำมาแก้ไขปรับปรุงอีกเพราะถือว่าข้อมูลนั้นได้จบเสร็จสิ้นไปแล้ว สำหรับข้อมูลที่เก็บในคลังข้อมูลนั้นจะถูกนำมาใช้เพื่อการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศในเชิงการบริหารเรียกว่าเป็น Management Information System โดยมีการนำเอาข้อมูลมาแสดง ทั้งในรูปของข้อมูลเชิงสรุป ตารางเป็นแผนภูมิ เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร แเรียกว่า Executive Information System (EIS) นอกจากนี้ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของ Data Warehouse ก็คือการสามารถที่จะเจาะลึกลงไปดูในรายละเอียดของข้อมูลที่เราเรียกว่าการ drill-down เป็นการสรุปภาพรวมและสามารถจะอธิบายลงในรายละเอียดลงไปในแต่ละระดับชั้นการ roll-up ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศนั้นจะอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะหรือ Business Intelligence : BI เพื่อเป็นการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศที่มีความยืดหยุ่น ขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นคลังข้อมูล ขั้นตอนสำคัญคือต้องมีการกำหนดแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ แหล่งข้อมูลภายในเป็นข้อมูลที่มีการพัฒนาและก็จัดเก็บภายในองค์กรเองและแหล่งข้อมูลจากภายนอกซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากภายนอกองค์กร เมื่อกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาคลังข้อมูลขั้นตอนที่สองคือ การศึกษารูปแบบข้อมูลในแต่ละแหล่งข้อมูล ขั้นที่สามก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำไปเก็บในคลังข้อมูลซึ่งขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลจะมีการแปลงข้อมูลให้มีความเหมาะสมและมีมาตรฐานตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในคลังข้อมูล การเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการคลังข้อมูล การพัฒนาคลังข้อมูลนั้นเป็นโครงการที่อาจจะใช้ระยะเวลายาวนานแล้วก็มีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะต้องมีการลงทุน โครงการการพัฒนาคลังข้อมูลเป็นโครงการที่ต้องการความร่วมมือ แล้วก็การสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายหลายๆกลุ่มคนRead More →

chatbot

Chatbot คืออะไร Chatbot มาจาก Chat + Robot ก็คือ หุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ที่โต้ตอบกับเราได้ ด้วยภาษามนุษย์ อย่างเช่น Botnoi หรือว่า SIRI หรือว่า Google Assistant เราก็โต้ตอบกับเขาได้ อาจจะโต้ตอบกันด้วยการพิมพ์หรือว่าเสียงก็ได้ Chatbot เป็นการสื่อสารแบบ 2 Way Communication นั่นก็คือการคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ครู หมอ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ Call Center ข้อดีคือ เราสามารถถามไปกลับจนจบความสงสัย แต่ข้อเสียคือจำนวนผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มีมากพอ และว่างตลอดเวลาให้เราคุยได้ เราสามารถประยุกต์ใช้ Chatbot ในการให้ข้อมูลกับลูกค้า ข้อมูลสินค้า โปรโมชัน แพ็กเกจ แจ้งสิทธิ สะสมแต้ม ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ การจัดส่ง ถามทาง ถามเวลาเปิด-ปิด หรือให้บริการลูกค้า ซื้อของRead More →

Digital Risk Management

การพัฒนาองค์กรดิจิทัล ต้องมีกระบวนการวางแผนและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ต่างๆที่มีผลต่อความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กร สถาปัตยกรรมองค์กรเป็นทั้งกรอบแนวทาง (Framework) และ ขั้นตอนวิธี (Method) รวมทั้งกฎกติกาและกระบวนการมาตรฐานต่างๆ ที่ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบพิมพ์เขียว รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการจัดท าแผน และพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจาก “วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์” ขององค์กร       ให้กลับกลายเป็น     “ผลลัพธ์ที่เป็นจริง” ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าขององค์กรหรือความสำเร็จของการดำเนินการขององค์กรในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 4 อันดับได้แก่ อันดับ 1 สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business  Architecture) การกำหนดเป้าหมายองค์กร โครงสร้างองค์กร ทักษะ และกระบวนการทำงานขององค์กร อันที่ 2  สถาปัตยกรรมระบบงาน (Application  Architecture)  จัดเตรียมพิมพ์เขียว (blueprint)ของแอพพลิเคชั่น(Application) แต่ละตัวที่ถูกสร้างขึ้นระบบ และมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน(interactions)รวมทั้งเกี่ยวสัมพันธ์ (relationships) กับกระบวนงานธุรกิจขององค์กร (core business processes) อันที่ 3 สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Read More →

การแชร์ข้อมูล Power BI ขั้นต่ำจะต้องเป็น Pro จึงจะสามารถ Publish ข้อมูลให้กับผู้อื่นได้และสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด หากไม่ต้องการ Share ข้อมูลให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานภายนอก Power BI จะเหมาะกับการทำข้อมูลเพื่อออกรายการในรูปแบบ Dashboard หรือในการทำ Report เพื่อสรุปข้อมูลไปใช้ประกอบการทำงาน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเขียน Code หรือ Implement กับโปรแกรมอื่นๆ ให้ยุ่งยาก เพียงนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ .xlsx เข้าสู่ Power BI และใช้เครื่องมือใน Power BI ในการสร้าง Visualization ตัวย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI ตัวอย่างหน้าจอการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มา https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse–v1%3AMICROSOFT-MICROSOFT005-2021 Visits: 69Chatchawan NarkpanRead More →

Cloud Technology

หากพูดถึงคำว่า Cloud ซึ่งก็หมายถึง “ก้อนเมฆ” มักใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอินเทอร์เน็ต ในความหมายของเทคโนโลยีคลาวด์นั้นก็เปรียบเสมือนกลุ่มของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูลซอฟต์แวร์หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานRead More →

google site

การสร้างเว็บไซต์โดย Google Sites สามารถเข้าไปที่ sites.google.com ได้โดยตรงเราสามารถที่จะเข้าไปสร้าง Web Site ด้วย Google Sites ผ่านตัว Google Drive ปัจจุบันตอนนี้ Google Sites ก็ได้ออกเวอร์ชันใหม่ให้เราสามารถที่จะสร้าง Web Site ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้น โดยใช้วิธีการ Drag and DropRead More →