google site

การสร้างเว็บไซต์โดย Google Sites สามารถเข้าไปที่ sites.google.com ได้โดยตรงเราสามารถที่จะเข้าไปสร้าง Web Site ด้วย Google Sites ผ่านตัว Google Drive ปัจจุบันตอนนี้ Google Sites ก็ได้ออกเวอร์ชันใหม่ให้เราสามารถที่จะสร้าง Web Site ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้น โดยใช้วิธีการ Drag and DropRead More →