เรียกได้ว่า service excellent มีบทบาทในช่วงเวลานี้มาก ต้องมีความแตกต่างจากการบริการแบบ service standard อย่างเห็นได้ชัด คือ สร้างความประทับใจที่ไม่ธรรมดา ต้องเหนือความคาดหมายของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการกันเลย ซึ่งการบริการที่จะสร้างความประทับใจให้มากที่สุด พอจะแยกออกเป็นข้อ ๆ ได้คือ   สร้างความสะดวก   ให้ความรวดเร็ว กระวีกระวาดอย่างเต็มใจ   สร้างความประทับใจ โดยไม่ทำลายความหวัง มีความใส่ใจ   เปลี่ยนจากการปฏิเสธ เป็นให้ทางเลือกใหม่ จากประสบการณ์หน้าเคาน์เตอร์บริการของผู้เขียน ตอบโจทย์บริการแบบไหนที่ให้ความรู้สึกที่ดี นั้น คือสร้างความรู้สึกดีเมื่อแรกพบ แล้วนำพาสู่สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการความช่วยเหลือ เพียงใส่ใจต่อปฏิกิริยาที่ผู้รับบริการแสดงออก เพื่อสอบถามความต้องการด้วยความยินดี เพราะการทำงานบริการต้องทำด้วยหัวใจ ไม่ใช่หน้าที่ มาดู 4 ขั้นตอนในการบริการให้เหนือความคาดหมายกันค่ะ trick    คำที่ไม่ควรพูดในการให้บริการ trick     สิ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจในการบริการ credit : การอบรมเรื่อง การบริการที่เป็นเลิศ และการพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ              ณRead More →

สวัสดีครับ… วันนี้ จะมาคุยกันเรื่องความฝันของใครหลายๆ คน รวมถึงผู้เขียนด้วย เนื่องจากเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับงานประจำแล้ว เมื่อทำงานมาร่วม 20 กว่าปี แม้จะมีงานให้ทำอย่างต่อเนื่องและท้าทายในทุกปี แต่ลักษณะงานประจำโดยรวมก็จะวนลูปเหมือนๆ เดิม จึงคิดเริ่มมองหาความท้าทายใหม่ของชีวิต โดยการเหลียวไปมอง “การทำธุรกิจส่วนตัว” ของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อร่างสร้างตัวเกิดขึ้นที่นี้ ตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษา จากนั้นก็ได้นำพาความเจริญด้านต่างๆ เข้ามาในพื้นที่อำเภอท่าศาลาจวบจนทุกวันนี้ ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางเข้าหลัก โดยบางรายก็รุ่งเรืองจวบจนปัจจุบัน บางรายก็ล้มเลือนหายไปตามกาลเวลา เหล่านี้ คือ ธรรมชาติของการดำเนินธุรกิจ มีทั้งผู้ประสบความสำเร็จ และพ่ายแพ้แบบไม่คาดฝัน เพราะธุรกิจก็เหมือนเหรียญสองด้าน ผู้ประกอบการสามารถเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการแต่ละรายมีความรู้ ความพร้อม ความเข้าใจ กลยุทธ์หรือเกมส์การตลาด และการวางแผนทางธุรกิจ เหล่านี้มากน้อยแค่ไหน ฉะนั้น เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจให้พร้อมก่อนจะประกอบกิจการใดๆ (ซึ่งก็ยังไม่มีธุรกิจ) ให้ประสบความสำเร็จ ผู้เขียนจึงมองหาแหล่งความรู้ Thai MOOC (ThailandRead More →

(P=Plan วางแผน) ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่ได้รวมห้องจัดฉายภาพยนตร์ Mini theater 72 ที่นั่ง ในพื้นที่บริการศูนย์บรรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 ให้จองห้องประชุมและการใช้งานผ่านระบบ Online Ebooking ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังเช่น ห้องประชุมทางไกลระเบียงบรรณ 1 ห้องประชุมระเบียงบรรณ 2-3 ในพื้นที่เดียวกัน เนื่องจากจำเป็นต้องกลั่นกรองการใช้งานตามนโยบายของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บริหารจัดการใช้งานเฉพาะหน่วยงาน ดังเช่น ห้องประชุมระเบียงบรรณ 4 สงวนสิทธิ์รองรับภารกิจของหน่วยงาน จัดกิจกรรม ประชุม สัมนา ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ใช้ห้องเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ก่อนเป็นอันดับแรก การให้บริการห้องจึงยังเป็นระบบบริหารจัดการเฉพาะภายในหน่วยงาน และต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเมื่อมีการใช้ห้องทุกครั้ง เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รับคำขอใช้ห้อง โดยใช้เครื่องมือปฏิทิน Google calendar ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กันในเฉพาะฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา ตรวจสอบห้องว่างตามวันเวลาที่กำหนดเงื่อนไขในการให้บริการ และได้สร้าง Google form เพื่อบันทึกรับจอง รายงานสถิติการใช้งาน ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ต่อมาเมื่อมีการเปิดให้บริการกลุ่มนักศึกษาตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปจองใช้บริการ เพื่อเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศRead More →

การบริการคืออะไร? การบริการคือ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการ การบริการด้วยใจจะแตกต่างจากการบริการทั่วไป โดยสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นการบริการใช้เวลาน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะนำไปสู่การสร้างความประทับใจได้เปรียบจากคู่แข่งขัน ❤คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานบริการที่ควรมี ❤ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการนำไปสู่การบริการที่ดีเลิศ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการด้วยใจ จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้องค์กรมีความก้าวหน้า การพัฒนาเทคนิคการบริการด้วยการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรจะให้ความสำคัญกับภาพพจน์ขององค์กร ความซื่อสัตย์ของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า อันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเอง ❤ลักษณะของการบริการที่เป็นเลิศ 🌼เป็นการให้บริการด้วยใจ 🌼เป็นการบริการที่สร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน 🌼เป็นการบริการที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ❤หลักสำคัญในการทำให้ลูกค้าประทับใจ 🌼ความน่าเชื่อถือ เกิดจากบุคลิกและความสามารถ🌼ความเป็นรูปธรรม คือลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงสภาพแวดล้อม🌼การตอบสนองให้ทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ “ลูกค้าคือ หุ้นส่วนระยะยาว การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นงานที่ต้องปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ” Visits: 41Kittiporn SriphetRead More →

PDPA

คำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลPersonal Data Protection Policy (PDPA) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 จึงไดแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ใช้บริการทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ https://library.wu.ac.th/?page_id=16194 ในการให้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยเฉพาะการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานของคณะบุคคลต่างๆ หรือว่าช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาจจะมีการบันทึกภาพนิ่งหรือวิดีโอ และมีการนำข้อมูลไปเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือประกอบข้อมูลแนะนำการใช้บริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ปฏิบัติตามประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้สร้างแบบฟอร์มให้ความยินยอมการบันทึกภาพกิจกรรมและนำไปใช้ต่อไป โดยให้ตัวแทนสแกนคิวอาร์โค้ดตามรูปภาพตัวอย่าง ทั้งนี้ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา ได้แนบภาพ QR Code ให้ความยินยอมการบันทึกภาพกิจกรรมไว้ท้ายแบบประเมินความพึงพอใจในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://forms.gle/po8L2edt4GDZhQHk7 Visits: 5Santat Sarakบรรณารักษ์Read More →

หลังจากเคร่งเครียดกับเรื่องราวเชิงวิชาการซะส่วนใหญ่ในระเบียงบรรณปันสาระ ลองมาผ่อนคลายกับเรื่องราวเบา ๆ กันบ้างดีกว่าครับ ซึ่งขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวงการกีฬาระดับโลก นั่นก็คือ วงการมวยสากลอาชีพ หลาย ๆ คน โดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้ชายที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้ (แต่ก็มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่แอบชื่นชอบกีฬาชนิดนี้อยู่เหมือนกัน) ดังนั้น วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสถาบันมวยโลกหลัก ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันว่าหากนักมวยสากลอาชีพคนใดสามารถก้าวขึ้นสู่ทำเนียบการเป็นแชมป์คว้าเข็มขัดของ 4 สถาบันนี้ในแต่ละรุ่นมาครองได้สำเร็จ นักชกคนนั้นก็จะถูกแฟนมวยทั่วโลกเรียกขานเค้าว่า “แชมป์โลก” งั้นเรามาทำความรู้จักสถาบันมวยโลกทั้ง 4 ย่อ ๆ กันพอหอมปากหอมคอกันสักนิดหน่อยดีกว่าว่ามีชื่อเสียงเรียงนามและความเป็นมาอย่างไรกันบ้าง โดยผมขอเรียงข้อมูลประวัติจากลำดับความเก่าแก่ของระยะเวลาที่ก่อตั้งสถาบัน ได้ดังนี้ 1) สมาคมมวยโลก World Boxing Association เรียกย่อๆว่า ‘ WBA ‘ 2) สภามวยโลก World Boxing Council เรียกย่อๆว่า ‘ WBC ‘ 3) สหพันธ์มวยนานาชาติ International Boxing FederationRead More →

(Work Performance Enhancement with AI) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หมายถึง ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกคล้ายความฉลาดของมนุษย์ และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำได้ กระบวนการเรียนรู้ของ AI นี้ ไม่ต่างจากการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นกระบวนการจดจำ ทำความเข้าใจ ตอบสนองต่อภาษา ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา โดยอาศัยข้อมูลจำนวนมากที่มีลักษณะซ้ำ ๆ เหมือนกัน ทั้งนี้ การใช้ AI ที่ถูกต้อง เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และเลือกสรรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการใช้งาน คำนึงถึงข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการทำนาย และมีการบำรุงรักษา AI โดยการติดตามและตรวจสอบกลไกการทำงานของ AI ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รวมถึงจำเป็นต้องมีข้อมูลใหม่ ๆ ที่รวบรวมเข้าสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะพัฒนาให้ AI ฉลาดขึ้น และสามารถทำนายพฤติการณ์ต่างRead More →

  PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตัวบทกฎหมายได้ถูกร่างและประกาศมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ทั้งนี้ มีการกำหนดบังคับใช้งานจริง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์หลักสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ก็เพื่อคุ้มครองสิทธิข้อมูลของบุคคลโดยไม่ให้บุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เก็บข้อมูลบุคคลเพื่อนำไปใช้งานหรือเผยแพร่ต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ทำความเข้าใจกันก่อนข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ที่สามารถระบุหรือเข้าถึงตัวตนหรือบุคคลนั้นๆ ได้ เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประกันสังคม ใบอนุญาตขับขี่ บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เหล่านี้ ล้วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์Read More →

(Effective Change Agent) เกริ่นสวัสดีครับ วันนี้ ว่าด้วยเรื่องของ “ผู้นำ” หรือ Leader เมื่อเอ่ยถึงผู้นำ ท่านคิดถึงใครบ้าง? แน่นอนว่าผู้นำมีหลายแบบ เช่น ผู้นำครอบครัว ผู้นำกิจกรรม ผู้นำทางสังคม ผู้นำทางความคิด ผู้นำศาสนา หรือแม้กระทั่งผู้นำประเทศ เป็นต้น และคุณเคยคิดมั้ยว่า “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ” เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ! ทำความเข้าใจ @ ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่สามารถชักจูงหรือว่าชี้นำบุคคลอื่นให้ทำงานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเป็นบุคคลที่ผู้มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม หรือเป็นบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งนั้นเอง ผู้นำเหล่านี้บางครั้งเราจะเรียกว่า ผู้นำอย่างเป็นทางการแต่ก็จะมีลักษณะผู้นำอีกประเภทหนึ่ง ที่เขาเรียกว่าผู้นำไม่เป็นทางการ @ ภาวะผู้นำ หมายถึง การที่ผู้นำคนนั้นได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ในการสร้างวิสัยทัศน์ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หลุดพ้นจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ หรือมีความจูงใจให้ผู้อื่น สามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันได้แล้วก็ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรืออาจจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและก็สนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การเปลี่ยนแปลง (Change) การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือการกระทำที่ต่างไปจากเดิมหรือในสภาพปัจจุบันที่เคยเป็นอยู่ ไปสู่สภาพอนาคตที่กำหนดหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้Read More →

(English for Communication) เกริ่น ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก และประชากรกว่าครึ่งโลกก็ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงถือได้ว่า ภาษาอังกฤษ คือ ภาษากลางของโลกและของมนุษยชาติในยุคนี้ หลายประเทศยังคงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่อังกฤษขยายอาณานิคมในภาคพื้นเอเชีย เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ บรูไน เป็นต้น ด้วยความสำคัญและจำเป็นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วันนี้ ผู้เขียนจะแนะนำหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นทบทวนความรู้ขั้นพื้นฐานที่บุคคลทั่วไปและนักเรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ ThaiMooc พัฒนาโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขอสรุปรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าวได้ดังนี้ :- ขอบเขต เนื้อหาของหลักสูตรจะนำเสนอการสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทักทาย ทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะเฉพาะบุคคล การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การสื่อสารผ่านการใช้โทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและบอกทิศทางตำแหน่งที่ตั้งของอาคารสถานที่ต่างๆ การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคและฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้น ทั้งนี้ วิทยากรผู้ให้ความรู้จะมีอาจารย์ต่างชาติร่วมสนทนาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับฟังภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยชาญหรือเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง เนื้อหาRead More →

การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ จะทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นภาพรวมของการออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิก ประเภทของอินโฟกราฟิก กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวังในการออกแบบอินโฟกราฟิก โปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อนำเสนออินโฟกราฟิก หลายคนคงได้ยินคำว่าอินโฟกราฟิก Infographic กันบ่อยมากในช่วงนี้ทั้งในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic มาจากคำ 2 คำ ผสมเข้าด้วยกัน คือ คำว่า Information และ Graphic ซึ่งหมายถึง การนำเสนอสารสนเทศที่มีการใช้ภาพกราฟิกมาแทนที่ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขเป็นการย่นย่อข้อมูล ตัวอักษรหรือตัวเลขจำนวนมากมาใช้ภาพกราฟิกในการสรุปเนื้อหาให้สั้นกระซับและเข้าใจง่ายเพียงกวาดตามองซึ่งเหมาะสำหรับคนในยุค IT ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนและมีจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วก่อนที่พวกเขาจะเบื่อหน่ายเสียก่อน ดังนั้นอินโฟกราฟิกจึงเปรียบเหมือนเป็นผู้ช่วยเข้ามาจัดการกับข้อมูล-ตัวเลข-ตัวอักษรที่เรียงรายเป็นจำนวนมากเหมือนยาขมให้กลายร่างมาเป็นภาพที่สวยงามการสร้างผลงานด้านอินโฟกราฟิกจึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้กราฟิกดีไซเนอร์ได้แสดงทักษะการสื่อสารอย่างเต็มที่เพราะอันที่จริงแล้วการแปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพกราฟิกก็เป็นสิ่งที่คนทำกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่าง ๆ ตาราง แผนที่ แผนผัง หรือไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนั้น จำเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูล ที่ทั้งมากและหลากหลาย ให้จบได้ในภาพเดียว ประโยชน์ของภาพอินโฟกราฟิก                 ภาพอินโฟกราฟิกที่ดีย่อมสามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้หรือข่าวสารต่างๆให้ผู้ดูภาพรับรู้ข้อมูลที่ผู้ถ่ายทอดต้องการจะสื่อสารไปยังผู้ดูภาพจากการมองภาพเพียงภาพเดียวซึ่งหลักการนี้สามารถที่จะนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น การนำเสนอเนื้อหาที่ยากต่อความเข้าใจให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย การถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม การโฆษณาสินค้า บริการต่างๆ รวมไปถึงการอธิบายผลการสำรวจโพล์และผลงานวิจัย เป็นต้นโดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาประเภทที่ต้องการการอธิบายที่มีลักษณะเป็นนามธรรมผู้เรียนเข้าใจได้ยากและต้องการการอธิบายขั้นตอนอย่างกระชับรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในการนำเสนอเนื้อหาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติเพื่อรณรงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรม ตัวอย่างของอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจอย่างเช่นภาพอินโฟกราฟิก การให้บริการเครือข่ายไร้สาย Jumbo Plus ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างอินโฟกราฟิกเรื่อง รู้สู้ Flood ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมอย่างมีสติและเข้าใจมีเนื้อหาและวิธีการอธิบายที่เข้าถึงชาวบ้านประชาชนอย่างรวดเร็วโดนใจกลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชนในยุคดิจิตอลและให้ความสำคัญเรื่องน้ำท่วมว่าเป็นอย่างไรและตัวอย่างอินโฟกราฟิกที่ได้รับความนิยม Did you Know? ที่ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้คนโดยเฉพาะในเรื่องการสถิติต่างๆ ประเภทของอินโฟกราฟิก                 เราจึงแบ่งประเภทของอินโฟกราฟิกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. อินโฟกราฟิกที่แบ่งตามความสลับซับซ้อน 2. การแบ่งตามการออกแบบเลย์เอาท์ Layout 3. การแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน                 โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้าง ตามมาอ่านกันได้เลยครับ ประเภทที่ 1 อินโฟกราฟิกที่แบ่งตามความสลับซับซ้อน                 โดย Randy Krum กล่าวไว้ในหนังสือ Cool Infographics Effective Communication with Data Visualization andRead More →

โลกทุกวันนี้ไม่ว่าอยู่กันไกลแค่ไหนก็เหมือนจะมาบรรจบใกล้กัน โดยเฉพาะมนุษย์ในทุกวันนี้เราจะเห็นว่าทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษาก็มีโอกาสที่จะได้มาพบกันโดยเฉพาะในสถานที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน ดังนั้น การศึกษาเรื่องการข้ามวัฒนธรรมโดยในเฉพาะในแง่จิตวิทยาจึงเป็นเรื่องที่ทวีความสำคัญขึ้นมาเรื่อย ๆ แบบที่ว่าควรจะหันมาศึกษาอย่างจริงจังก็ว่าได้ ความหมาย ความสำคัญ และอิทธิพลของวัฒนธรรมของชาติต่อการทำงานร่วมกันของบุคคลในที่ทำงาน ความเชื่อในชาติพันธุ์นิยม ความฉลาดทางวัฒนธรรมและสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคคล การสื่อสารและความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงานและการบริหารจัดการความขัดแย้ง วัฒนธรรมองค์กร ผู้นำและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ล้วนเป็นประเด็นที่น่าสนใจและควรศึกษาเอาไว้ทั้งนี้ก็เพื่อที่ว่า 1. เข้าใจถึงเรื่องแนวคิดของวัฒนธรรมของชาติและความสำคัญของการศึกษาวัฒนธรรมของชาติในที่ทำงาน 2. เข้าใจเรื่องปัจจัยทางวัฒนธรรมในระดับบุคคลที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกับบุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3. เข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สำคัญในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 4. เข้าใจถึงองค์ประกอบขององค์กรที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกับบุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทีนี้เราก็ควรที่จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับลักษณะหลักของวัฒนธรรมกันก่อน วัฒนธรรม คือ ชุดของวัตถุที่มนุษย์จัดทำขึ้น ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุ่มคน แต่อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปในรายบุคคล ซึ่งถูกสื่อสารและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น (Matsumoto, 1996)  ลักษณะหลักของวัฒนธรรม โดยมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ดังนี้ 1. วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ 2. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีร่วมกัน 3. วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง 4. วัฒนธรรมมีความเชื่อมโยง             วัฒนธรรมเป็นแบบแผนที่ซับซ้อนของความคิด อารมณ์ และการประจักษ์ที่สังเกตเห็นได้แล้วที่เป็นสัญลักษณ์ โดยวัฒนธรรมนี้สามารถแบ่งออกเป็น 6Read More →

การนำเสนอ

สวัสดีครับ วันนี้ จะมาบอกต่อทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวการนำเสนอที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นทักษะความรู้ที่ผู้เขียนได้รับจากการเรียนรู้ผ่านการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือที่เราได้ยินกันคุ้นหูว่า “ThaiMOOC” ซึ่งย่อมาจาก Thailand Massive Open Online Course นั่นเองครับ ThaiMOOC เป็นโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พัฒนาขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทย ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถได้ด้วยตนเองหรือตามความสนใจเฉพาะบุคคล โดยสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : https://thaimooc.org/ เนื้อหา รายวิชา “คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ” ( Computer for Speech and Presentations) ผลิตโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรายวิชานี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการพูด การนำเสนอ และการใช้สื่อต่างๆ เพื่อประกอบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจRead More →

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยเริ่มเปลี่ยนจากการใช้กระดาษหรือเอกสารมาเป็นการ port ข้อมูลที่มีอยู่ไปเป็นข้อมูลดิจิทัลหรือเป็นระบบออนไลน์ดังนั้นทักษะทางด้านดังนั้นทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่มีความจำเป็น ในการติดต่อระหว่างหน่วยงานทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้านประกอบไปด้วย 1.เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ 2.เรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ต 3.เรื่องของการใช้งานเพื่อความมั่นคงความปลอดภัย 4.การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 5.การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 6.การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน 7.การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 8.การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 9.การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่งคงปลอดภัย           Google tools มีจุดเด่นที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใช้ใช้งานฟรี และมีบริการเครื่องมือให้ใช้อย่างครบครัน ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เวลาใดก็สามารถทำงานได้ สามารถร่วมกันทำงาน ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น ไม่เปลืองกระดาษ จะเห็นได้ว่า Google เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี          การเริ่มต้นใช้งาน Google Application หรือ Google tools จะต้องมีบัญชี Google หรือ Goolge Account ก่อน โดยมีประเภทของบัญชีให้เลือก  3 แบบ ได้แก่          1. ในระดับ PrivateRead More →

การนำเสนอ คือ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้นำเสนอต่อผู้ฟัง ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเสนอ เพื่อความเข้าใจและจูงใจให้ผู้ฟังเชื่อ และเกิดความเข้าใจในระยะเวลาจำกัด โดยอาศัยเทคนิค สื่อ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการนำเสนอ อันจะทำให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์การนำเสนอ1.การนำเสนอเพื่อแจ้งให้ทราบ เป็นรูปแบบการนำที่ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง รายงานความคืบหน้า รายงานผลสรุปการดำเนินงาน ต้องให้ความสำคัญต่อความชัดเจนของข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคจนถึงผลลัพธ์ที่สำเร็จ2.การนำเสนอเพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นการนำเสนอที่แจ้งให้ผู้ฟังทราบถึงแนวคิด ความคิดเห็นที่สนับสนุนหรือคัดค้านแนวคิด วิธีการแบบเดิม รวมถึงความคิดเห็นใหม่ของผู้นำเสนอ3.การนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจ เป็นการนำเสนอที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ความพยายาม เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ  ค่านิยม หรือพฤติกรรมของบุคคลอื่น โดยอาศัยเทคนิคทั้งวัจนภาษาหรือภาษาพูดและอวัจนภาษา หรือภาษากายที่มีอิทธิพล กระตุ้นบุคคลให้เกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย4.การนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ เป็นการนำเสนอในการบอกเล่าเรื่องที่ได้ ดำเนินการไปแล้วให้รับทราบ พร้อมเสนอข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และคำแนะนำ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนางาน5. การนำเสนอเพื่อตัดสินใจหรืออนุมัติ เป็นการนำเสนอที่ต้องมีการเตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและครบถ้วนกระบวนการดำเนินที่เป็นขั้นตอน เช่น การวิเคราะห์ SWOT ถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนรูปแบบการนำเสนอมี 6 รูปแบบรูปแบบที่ 1Read More →

ทำไมถึงเลือกเรียนรายวิชานี้ ในใจลึกๆ ประเมินไว้ว่า “บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล” ไม่น่ายากหรอก เป็นอะไรที่ใกล้ตัวด้วย ก็เลยตัดสินใจเข้าทำแบบทดสอบทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสอบประมวลความรู้ แล้วสิ่งที่คาดการณ์สิ่งที่เล็งไว้กับคะแนนผลสอบมันช่างสวนทางกันค่ะ เกรดสุดท้ายได้มาแค่นี้ 73% รายวิชานี้เขาเรียนอะไรบ้าง เราตามไปดูกันค่ะ บทแรกเริ่มต้นด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล ตามมาด้วยบทที่ 2 ระบบบริการดิจิทัลสำหรับองค์กร บทที่ 3 การออกแบบบริการสำหรับองค์กรดิจิทัล ต่อด้วยบทที่ 4 กลยุทธ์การบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล บทสุดท้าย บทที่ 5 การกำหนดพิมพ์เขียวการบริการสำหรับองค์กรดิจิทัล อ่านมาถึงตรงนี้ก็มีแอบกังวลด้วยเห็นว่าเป็นรายวิชาหนึ่งที่อัดแน่นเนื้อหามาก ๆ ถ้าเราจะสรุปเนื้อหาให้ครบสมบูรณ์ก็จะมีความยาวเกินไป ทำให้ไม่น่าติดตามอ่าน วันนี้จึงขอบอกกล่าวเพียงหัวข้อเดียวคือ “กลยุทธ์การบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล” มาเล่าสู่กันฟังก่อนค่ะ คุณลักษณะการให้บริการแบบสมาร์ทดิจิทัล จุดเด่นคือจะเน้นให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการเชื่อมต่อบริการบนมือถือด้วยแอพลิเคชั่นใหม่ ๆ เน้นบริการใหม่ ๆ ที่สร้างคุณค่าในการใช้งานให้กับผู้รับบริการ เป็นนวัตกรรมการบริการที่คิดค้นเพื่อตอบสนองและส่งมอบที่มีคุณค่าให้กับผู้รับบริการ กลยุทธ์การให้บริการแบบสมาร์ทดิจิทัล 1) การวางกลยุทธ์ในการบริการแบบสมาร์ทดิจิทัล ต้องมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ถ่ายทอดเป้าหมาย วางระบบงาน และสร้างความเข้าใจร่วมกันRead More →