การบริการคืออะไร? การบริการคือ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการ การบริการด้วยใจจะแตกต่างจากการบริการทั่วไป โดยสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นการบริการใช้เวลาน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะนำไปสู่การสร้างความประทับใจได้เปรียบจากคู่แข่งขัน ❤คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานบริการที่ควรมี ❤ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการนำไปสู่การบริการที่ดีเลิศ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการด้วยใจ จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้องค์กรมีความก้าวหน้า การพัฒนาเทคนิคการบริการด้วยการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรจะให้ความสำคัญกับภาพพจน์ขององค์กร ความซื่อสัตย์ของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า อันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเอง ❤ลักษณะของการบริการที่เป็นเลิศ 🌼เป็นการให้บริการด้วยใจ 🌼เป็นการบริการที่สร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน 🌼เป็นการบริการที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ❤หลักสำคัญในการทำให้ลูกค้าประทับใจ 🌼ความน่าเชื่อถือ เกิดจากบุคลิกและความสามารถ🌼ความเป็นรูปธรรม คือลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงสภาพแวดล้อม🌼การตอบสนองให้ทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ “ลูกค้าคือ หุ้นส่วนระยะยาว การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นงานที่ต้องปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ” Visits: 41Kittiporn SriphetRead More →

ทำไมถึงเลือกเรียนรายวิชานี้ ในใจลึกๆ ประเมินไว้ว่า “บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล” ไม่น่ายากหรอก เป็นอะไรที่ใกล้ตัวด้วย ก็เลยตัดสินใจเข้าทำแบบทดสอบทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสอบประมวลความรู้ แล้วสิ่งที่คาดการณ์สิ่งที่เล็งไว้กับคะแนนผลสอบมันช่างสวนทางกันค่ะ เกรดสุดท้ายได้มาแค่นี้ 73% รายวิชานี้เขาเรียนอะไรบ้าง เราตามไปดูกันค่ะ บทแรกเริ่มต้นด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล ตามมาด้วยบทที่ 2 ระบบบริการดิจิทัลสำหรับองค์กร บทที่ 3 การออกแบบบริการสำหรับองค์กรดิจิทัล ต่อด้วยบทที่ 4 กลยุทธ์การบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล บทสุดท้าย บทที่ 5 การกำหนดพิมพ์เขียวการบริการสำหรับองค์กรดิจิทัล อ่านมาถึงตรงนี้ก็มีแอบกังวลด้วยเห็นว่าเป็นรายวิชาหนึ่งที่อัดแน่นเนื้อหามาก ๆ ถ้าเราจะสรุปเนื้อหาให้ครบสมบูรณ์ก็จะมีความยาวเกินไป ทำให้ไม่น่าติดตามอ่าน วันนี้จึงขอบอกกล่าวเพียงหัวข้อเดียวคือ “กลยุทธ์การบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล” มาเล่าสู่กันฟังก่อนค่ะ คุณลักษณะการให้บริการแบบสมาร์ทดิจิทัล จุดเด่นคือจะเน้นให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการเชื่อมต่อบริการบนมือถือด้วยแอพลิเคชั่นใหม่ ๆ เน้นบริการใหม่ ๆ ที่สร้างคุณค่าในการใช้งานให้กับผู้รับบริการ เป็นนวัตกรรมการบริการที่คิดค้นเพื่อตอบสนองและส่งมอบที่มีคุณค่าให้กับผู้รับบริการ กลยุทธ์การให้บริการแบบสมาร์ทดิจิทัล 1) การวางกลยุทธ์ในการบริการแบบสมาร์ทดิจิทัล ต้องมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ถ่ายทอดเป้าหมาย วางระบบงาน และสร้างความเข้าใจร่วมกันRead More →

แน่นอนล่ะ ทุกคนเคยได้ยินคำว่า พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ วิทยากร หรือผู้สอน คนเหล่านี้คือผู้นำเสนอ ส่วนการนำเสนอ ก็คือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้นำเสนอต่อผู้ฟัง ไปจนถึงกลุ่มผู้ฟังจำนวนมาก ซึ่งการที่จะทำให้การนำเสนอเกิดประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี  แล้วพวกเขาจะมีเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนออย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้นำเสนอเกิดความมั่นใจ คือการเตรียมความพร้อม ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาวัตถุประสงค์ในการนำเสนอว่าทำเพื่อสิ่งใด เพื่อแจ้งให้ทราบ เพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อขอความเห็นชอบ หรือเพื่อตัดสินใจ ทำให้ผู้นำเสนอทราบว่าควรเตรียมเนื้อหาที่มีรายละเอียด จุดสำคัญในลักษณะใดบ้าง ซึ่งจะช่วยทำให้การนำเสนอกระชับ ตรงประเด็น น่าสนใจ ไม่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกเสียเวลาและรำคาญ การวิเคราะห์และเข้าใจผู้ฟัง การรู้จักและเข้าใจกลุ่มผู้ฟัง  รู้ว่ากลุ่มผู้ฟังคือใคร มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดในด้านใด หากวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังผิดสิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดอาจไม่ตรงกับความต้องการ ทำให้การนำเสนอนั้น ล้มเหลวได้ การวางแผนนำเสนอ คือ การเตรียมเนื้อหา กำหนดขอบเขตเนื้อหา ควรศึกษาหาข้อมูลในแหล่งต่างๆ รวมถึงกำหนดใจความสำคัญที่ต้องการให้ผู้ฟังรับรู้ได้ โดยเน้นสิ่งที่ต้องการขอให้ผู้ฟังพิจารณาRead More →

อยากจะบอกว่าของฟรีดีๆ ก็มีในโลกเราควรสมัครบัญชี Google ไว้สักตัว เราก็สามารถใช้งานเครื่องมือ Tools หรือ Applications ต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด ข้อจำกัดมีอย่างเดียวคือเรื่องพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล 15 GB เท่านั้น หากว่าต้องการพื้นที่มากกว่านี้ก็สมัครแบบเสียตังค์ รายวิชานี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งนับเป็นทักษะดิจิทัลสำหรับการทำงานแบบออนไลน์ในยุคโควิด เรียนแล้วได้รับประโยชน์อย่างมากเพื่อการพัฒนางานหลายๆ ด้านด้วยกันคือ กลุ่ม App. เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ ส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้งานกันอยู่ทุกวัน ได้แก่ พวก Gmail ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Google Contacts คือสมุดรายชื่อโทรศัพท์ Google Groups คือการสร้างกลุ่มออนไลน์ เพื่อการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล Google Calendar ปฏิทินออนไลน์ สร้างกำหนดการนัดหมาย กิจกรรมต่าง ๆ ได้ กลุ่ม App. เพื่อการแบ่งปันพื้นที่การทำงานร่วมกันและทำงานร่วมกันได้ อันนี้ก็ได้แก่ พวก Google Drive เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบ CloudRead More →

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าของรายวิชา UP002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมที่กรุณาสร้างสรรค์บทเรียนออนไลน์นี้เผยแพร่แก่สาธารณชนให้ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ทบทวนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัย ลำดับเรื่อง เข้าใจง่าย และชวนติดตาม เมื่อเรียนรายวิชานี้แล้วเราก็สามารถนำประโยคบทสนทนาต่างๆ มาปรับใช้ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้ 2 ประเด็น เรื่องแรกเป็นการเชิญชวนเพื่อนให้ไปยังสถานที่ต่างๆ ส่วนเรื่องที่สองคือการบอกตําแหน่งของสถานที่ การเชิญชวนให้ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เมื่อเราต้องการสอบถามว่าคู่สนทนาของเราสนใจไปสถานที่สักสถานที่หนึ่งกับเราไหม เราสามารถใช้ประโยคว่า Do you want to……with me? Do you want to have some coffee with me? คุณสนใจไปดื่มกาแฟกับผมไหม I’d love to. ผมอยากไปครับ ส่วนการชักชวนคู่สนทนาไปยังสถานที่ต่างๆ มี 2 ระดับ คือ แบบไม่เป็นทางการ เราอาจจะพูดว่า How about going to….?Read More →

บทเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจของ Thai Mooc อีกรายวิชาคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะช่วยให้ทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง รายวิชานี้ แบ่งเนื้อหาเป็น 5 บท ประกอบด้วย  บทที่ 1 ภาพรวมของสื่อสังคมออนไลน์  บทที่ 2 รู้จักสื่อสังคมออนไลน์  บทที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์  บทที่ 4 การกระทำความผิดบนสื่อสังคมออนไลน์  และบทที่ 5 การรู้เท่าทันสื่อ วันนี้จะขอสรุปเนื้อหาโดยรวม เชิญติดตามกันได้เลยค่ะ ภาพรวมของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นอย่างไร สื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media ) หมายถึง สื่อข้อมูล สารสนเทศ ภาพ มัลติมีเดีย หรือสื่อดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ช่องทางการติดต่อแบบสามารถโต้ตอบหรือแบ่งปันสื่อร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้บุคคลทั่วไปสามารถสื่อสาร นำเสนอ แบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะ โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลRead More →