คำถามที่พบบ่อย
Question : ปิดเทอม ห้องสมุดเปิดมั้ยคะ ?
Answer : วันและเวลาให้บริการดังนี้
  1. จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
  2. เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
Question : ช่วงมหาวิทยาลัยเรียนออนไลน์ ห้องสมุดเปิดมั้ยครับ ?
Answer : วันและเวลาให้บริการดังนี้
  1. จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
  2. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
  3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
Question : เรียนออนไลน์ที่บ้าน จะยืมหนังสือของห้องสมุดได้อย่างไร ?
Answer : สืบค้นหนังสือที่ต้องการ ที่ library.wu.ac.th และใช้บริการ Book Delivery Service โดยสแกน (qr code) หรือ กรอกข้อมูลขอใช้บริการ
Question : นักศึกษายืมหนังสือได้กี่เล่ม นานกี่วัน ?
Answer : สิทธิ์การยืมดังนี้
  1. นักศึกษา ป.ตรี ยืมได้ 10 เล่ม นาน 10 วัน
  2. นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ยืมได้ 15 เล่ม นาน 30 วัน
หมายเหตุ สามารถยืมต่อได้อีก 2 ครั้งติดต่อกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Question : จะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยจากภายนอกต้องทำอย่างไร ?
Answer : ติดตั้งโปรแกรม Forti_Client (VPN) เปรียบเสมือนน้องๆ นั่งใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่มหาวิทยาลัย
Question : URL เว็บไซต์ห้องสมุดคืออะไร ?
Answer : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ คือ library.wu.ac.th
Question : อยู่บ้าน เรียนออนไลน์ ไม่สะดวกมาคืนหนังสือที่ห้องสมุดทำอย่างไรได้บ้าง ?
Answer : ส่งคืนทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน ที่อยู่จัดส่ง : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ส่งหนังสือคืนห้องสมุด) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 หมู่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
Question : การตรวจสอบรายการยืมหนังสือและยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด ทำอย่างไร ?
Answer : เข้าเว็บไซต์ library.wu.ac.th –> เลือกเมนู Member –> login (username/password เดียวกับที่ใช้เข้างานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอีเมลย์มหาวิทยาลัย –> เลือก Checked out and duedate หรือ ติดต่อ Walailak University Library
Question : จ่ายค่าปรับห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ได้มั้ย ?
Answer : สามารถดำเนินการได้ดังนี้
  1. ตรวจสอบรายการค่าปรับที่ library.wu.ac.th –> เลือกเมนู Member –> login (username/password เดียวกับที่ใช้เข้างานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอีเมลย์มหาวิทยาลัย –> เลือก Fine
  2. สแกน (qr code) หรือ โอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 828 0 95401 5
หมายเหตุ ส่งหลักฐานสลิปการโอนที่ Walailak University Library