บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Services Resource การยืมต่อสารสนเทศ

การยืมต่อสารสนเทศ

        การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตนเองได้ยืมไปครั้งแรกต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง โดยไม่ต้องมานำทรัพยากรสารสนเทศมายืมที่ห้องสมุด และผู้ใช้บริการสามารถทำการยืมต่อด้วยตนผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด หรือนำหนังสือมายืมต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 ทั้งนี้ สามารถยืมติดต่อได้ไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีมีผู้ใช้บริการอื่นทำการจองหนังสือไว้ ผู้ยืมจะไม่สามารถทำการยืมต่อได้ จะต้องให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้บริการอื่นๆ เพื่อความเสมอภาคในการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. เข้าที่เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่ library.wu.ac.th และเลือกหัวข้อ “Member”
Services Resource การยืมต่อสารสนเทศ
 1. กรอกรหัส  Username และ Password  (รหัสเดียวกับการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบบัญชี e-mail ของมหาวิทยาลัย)
Services Resource การยืมต่อสารสนเทศ
 1. เมื่อเข้าสู่ระบบจะมีรายละเอียดข้อมูลบุคคล เลือก “Library Service” และเลือก “Check out and duedate”
Services Resource การยืมต่อสารสนเทศ
 1. เลือก Check Box รายการที่ต้องการยืมต่อ และกดปุ่ม Renew
Services Resource การยืมต่อสารสนเทศ
 1. สามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบติดต่อกันได้ 2 ครั้ง (กรณีไม่มีผู้จองขอใช้หนังสือ)
  • นักศึกษา ป.ตรี สามารถทำรายการยืมต่อ ก่อนถึงวันกำหนดส่งไม่เกิน 3 วัน
  • นักศึกษา ป.โท-เอก พนักงาน สามารถทำรายการยืมต่อ ก่อนถึงวันกำหนดส่งไม่เกิน 5 วัน
  • อาจารย์ ผู้บริหาร สามารถทำรายการมต่อ ก่อนถึงวันกำหนดส่งไม่เกิน 7 วัน
 2. กรณีไม่สามารถยืมต่อได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก…
  • หนังสือที่ต้องการยืมต่อเกินกำหนดส่ง
  • มีค่าปรับค้างชำระเกิน 50 บาท
  • มีผู้ใช้บริการคนอื่นทำการจองหนังสือเล่มดังกล่าว
  • ยืมติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง
  • เจ้าหน้าที่ห้องสมุดระงับการยืมต่อ

วัน เวลาให้บริการ

 1. สามาถยืมต่อผ่านเว็บไซต์  library.wu.ac.th ด้วยตนเองได้ 24 ชม.
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.30 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่