บริการสนับสนุนการวิจัยและทำรายงาน
Endnote

บริการติดตั้งและแนะนำการใช้โปรแกรม EndNote

        EndNote คือ โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงสามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ซึ่งเก็บไว้ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อนำมาใช้อ้างอิงในงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือบทความวิชาการได้

Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่