บริการสนับสนุนการวิจัยและทำรายงาน
Services Support การเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอก (VPN)

การเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอก (VPN)

        VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network หมายถึง “เครือข่ายส่วนตัวเสมือน” หรือ “เครือข่ายจำลองส่วนตัว” เป็นระบบเครือข่ายที่มีรูปแบบเดียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วไป เป็นการจัดการระบบเครือข่ายในองค์กรหรือมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้พนักงานและนักศึกษาสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจากภายนอกได้ เสมือนว่านั่งทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั่นเอง     

        หมดปัญหาเรื่องทำงานในวันหยุดหรืออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ต้องการเข้าถึงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ด้วยการติดตั้งระบบ Forti Client VPN รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Android และ iOS ทั้งนี้ ผู้ใช้งานควรตระหนักและสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบ Username และ Password ของตนเองเป็นสำคัญ

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. สามารถติดตั้งและเรียนรู้การใช้งานด้วยตนเอง
  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 2
    • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
    • เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่