บริการพื้นที่สนับสนุนการศึกษา
Services Area

พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ

        เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการพื้นที่ตามความประสงค์ของผู้มาใช้บริการห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดบริการพื้นที่สำหรับที่นั่งอ่านหนังสือและทำงานกลุ่มในรูปแบบต่างๆ  เช่น โต๊ะทำงานกลุ่ม 6 ที่นั่ง โต๊ะอ่านหนังสือ 2 – 4 ที่นั่ง โต๊ะอ่านหนังสือที่นั่งอ่านเดี่ยวสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบและความเป็นส่วนตัว อีกทั้ง มุมโซฟาสำหรับการผ่อนคลาย พักสายตา นั่งสบายๆ เหมือนอยู่ที่บ้านตัวเอง รวมจำนวนที่นั่งภายในและภายนอกอาคาร 980 ที่นั่ง

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 21.00 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

หมายเหตุ พื้นที่ภายนอกอาคาร จำนวน 200 ที่นั่ง ให้บริการ 24 ชั่วโมง

Services Area
Services Area
Services Area
Services Area
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่