บริการพื้นที่สนับสนุนการศึกษา
Services Area Projection

ห้อง Projection

        บริการระบบ Presentation เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การทำงานกลุ่มของนักศึกษาจำนวนไม่เกิน 20 คน จัดประชุมกลุ่มย่อย การนำเสนอผลงานผ่านจอ LCD จัดเสวนา อบรม และบริการฉายภาพยนตร์ผ่านระบบสตรีมมิ่ง Netflix  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการ Login ผ่านโปรแกรม TeamViewer ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการผ่านระบบ Online ในวันเวลาเปิดทำการของห้องสมุด

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ 
  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดระบบสื่อโสตน์ และหรือระบบสตรีมมิ่ง Netflix
  3. ขอความร่วมมือประเมินการใช้บริการ 
Services Area Projection
Services Area Projection

วัน เวลาให้บริการ

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่