บริการอื่น ๆ
Services Japanese Table

บริการชุดนั่งอ่าน (โต๊ะญี่ปุ่น)

        บริการพิเศษเพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับที่นั่งอ่านหนังสือของผู้ใช้บริการห้องสมุด ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสามารถอ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข เสมือนนั่งอ่านในพื้นที่ส่วนตัว ผู้ใช้บริการสามารถนำชุดนั่งอ่านเคลื่อนที่ไปใช้ในพื้นที่หรือมุมนั่งอ่านที่สนใจได้อย่างอิสระตามความพอใจ  ทั้งนี้ ในช่วงก่อนสอบ/ระหว่างสอบปลายภาค ชุดนั่งอ่านเคลื่อนที่จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ชุดนักอ่านเคลื่อนที่ 1 ชุด ประกอบด้วย

 1. โต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 1 ตัว
 2. ที่นั่ง จำนวน 1- 4 อัน

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะขอใช้ชุดนักอ่านเคลื่อนที่ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
 2. ผู้ใช้บริการสแกนบาร์โค้ด “การขอใช้บริการชุดนักอ่านเคลื่อนที่”
 3. ผู้ใช้บริการนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับชุดนักอ่านเคลื่อนที่
 4. เมื่อใช้เสร็จนำอุปกรณ์ส่งคืนเจ้าหน้าที่พร้อมรับบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนคืน

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Services Japanese Table
Services Japanese Table
Services Japanese Table
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่