บริการอื่น ๆ
Services Prayer room

บริการห้องละหมาด

        บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุดและผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุดที่นับถือศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติศาสนกิจตามเวลากำหนด โดยได้จัดเตรียมห้องละหมาด ชาย-หญิง และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการละหมาดไว้อย่างครบครัน เช่น อัลกุรอ่าน พรมละหมาด ชุดละหมาด ปฏิทินอิสลาม ลูกศรบอกตำแหน่งทิศตะวันตก และรองเท้าแตะเพื่อความสะดวกในชำระร่างกาย เป็นต้น ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่มุสลิมช่วยดูแลและทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้บริการตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดบริการ

Services Prayer room

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 20.30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.30 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

สถานที่ติดต่อขอใช้บริการ

บริเวณห้องหนังสือกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2

Services Prayer room
Services Prayer room
Services Prayer room
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่