บริการสนับสนุนการวิจัยและทำรายงาน
Services Support แนะนำการสืบค้นหนังสือ (OPAC)

การเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

        การเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการช่วยการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ (Reference Database) เพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. เข้าเว็บไซต์ https://library.wu.ac.th
  2. เลือกเมนู Online Resource และ เลือกเมนู Online Database
Services Support แนะนำการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  1. เลือกฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องการสืบค้นสารสนเทศ
  2. ใส่คำค้นและสืบค้นรายการสารสนเทศตามต้องการ
Services Support แนะนำการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วัน เวลาให้บริการ

  1. สามารถใช้บริการสืบค้นรายการทรัพายากรสารสนเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง https://library.wu.ac.th
  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 2
    • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
    • เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่