บริการพื้นที่สนับสนุนการศึกษา
Services Area Mini Theatre

Mini Theater Room

        ห้องมินิเธียเตอร์ (Mini theater) 80 ที่นั่ง สามารถประยุกต์ใช้งานการประชุม บรรยาย อบรม เสวนา ครบครันด้วยระบบมัลติมีเดีย ภาพ แสง สี เสียงที่ทันสมัย ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้อง และติดต่อจองใช้งานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ  ทั้งนี้ มีบริการฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ Online Content จากระบบสตรีมมิ่ง : Netflix ตามความประสงค์ของหลักสูตร สำนักวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา (10 คนขึ้นไป) สามารถติดต่อขอใช้ห้องมินิเธียเตอร์เพื่อดูภาพยนตร์ตามความต้องการได้อีกด้วย

ตารางแสดงการจองใช้ห้อง

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ (ปุ่มจองห้องมินิเธียเตอร์)
  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดห้องมินิเธียร์เตอร์ และระบบสื่อโสตน์
  3. ขอความร่วมมือประเมินการใช้บริการ (ปุ่มประเมินการใช้บริการ)

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Services Area Mini Theatre
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่