บริการพื้นที่สนับสนุนการศึกษา
Services Area Self Access

ห้องสื่อการเรียนรู้

        บริการคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และโปรแกรม Microsoft Office สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองรับการเรียนออนไลน์โดยผู้ใช้บริการนำหูฟังส่วนบุคคลมาใช้เอง นอกจากนี้ ใช้เป็นห้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  โดยบุคลากรสามารถจองการใช้ห้องผ่านระบบ Room reservation system จากเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ด้วย

        นอกจากนี้ ห้องสื่อการเรียนรู้ยังให้บริการทรัพยากรสารสนเทศสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรายการสื่อการเรียนรู้ประเภท CD, VCD, DVD ทั้งวิชาการและบันเทิง สื่อฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อดูกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดสรรไว้ได้อีกด้วย หรือยืมออกไปใช้งานภายนอกห้องสมุดได้อีกด้วย

ขั้นตอนการใช้บริการ

      ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการ ห้องสื่อการเรียนรู้ ชั้น 1

Services Area Self Access
Services Area Self Access

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.45 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.45 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่