บริการพื้นที่สนับสนุนการศึกษา
Services Area ระเบียงบรรณ

ห้องระเบียงบรรณ

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดบริการห้องระเบียงบรรณ (Ra-Biang-Ban) ใช้สำหรับการจัดประชุม เสวนา อบรม และประกอบการเรียนการสอน ให้บริการเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดประเภทพนักงานและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น จำนวน 3 ห้อง (ระเบียงบรรณ 1-2-3) มีขนาดของห้องแตกต่างกัน ดังนี้ ระเบียงบรรณ 1 จำนวน 48 ที่นั่ง, ระเบียงบรรณ 2 จำนวน 25 ที่นั่ง  และระเบียงบรรณ 3 จำนวน 12 ที่นั่ง ผู้สนใจสามารถจองใช้ห้องผ่านระบบจองห้องออนไลน์ (e-Booking) ของมหาวิทยาลัย

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.30 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Services Area ระเบียงบรรณ
Services Area ระเบียงบรรณ
Services Area ระเบียงบรรณ
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่