บริการอื่น ๆ
Services Plug

บริการปลั๊กไฟต่อพ่วง

        บริการปลั๊กไฟพ่วง เป็นบริการเสริมเพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการห้องสมุด เช่น Notebook, iPad และ Smart Phone เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติมในพื้นที่อ่านหนังสือและที่นั่งทำงานให้เพียงพอต่อการใช้งานและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นสำคัญ

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ผู้ใช้บริการจะขอใช้ปลั๊กไฟพ่วงให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
  2. ผู้ใช้บริการสแกนบาร์โค้ด “การขอใช้บริการปลั๊กไฟพ่วง”
  3. ผู้ใช้บริการนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน (มีรูปหน้า) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับถุงผ้าปลั๊กไฟพ่วง
  4. เมื่อผู้ใช้เสร็จเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปลั๊กไฟพ่วงเรียบร้อยแล้วจะส่งคืนบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Services Plug
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่