บริการอื่น ๆ
Services Book cart

บริการรถเข็นหนังสือ

        เพื่ออำนวยความสะดวกในยืม-คืนและการขนย้ายหนังสือของห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงจัดให้มีบริการ “รถเข็นหนังสือ” จำนวน 10 คัน จัดเตรียมบริการ ณ ประตูทางเข้าชั้น 1 และเคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2  ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดบริการ และเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ขอความร่วมมือนำรถเข็นหนังสือจัดเก็บไว้ ณ จุดบริการดังเดิม

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 20.45 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.45 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Services Book cart
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่