บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Services Resource การช่วยค้นหาหนังสือที่ต้องการ

การช่วยค้นหาทรัพยากร

        บริการช่วยค้นหาหนังสือที่ต้องการ เป็นบริการเสริม เมื่อผู้ใช้บริการสืบค้นรายการหนังสือที่ต้องการผ่านระบบ OPAC เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบตัวเล่มหนังสือที่ชั้นพัก ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการค้นหาต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 โดยแจ้งรายละเอียดของหนังสือตามแบบฟอร์ม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการช่วยการค้นหาหนังสือและแจ้งผลภายใน 2 วันทำการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

หนังสือสถานะ “ดูที่ชั้น (Available)” แต่หาตัวเล่มไม่พบ

หนังสือ Collection : CLM Warehouse

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาหนังสือที่ต้องการ

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.30 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่