บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Delivery to Home

บริการรับ- ส่ง หนังสือ

        บริการรับ- ส่ง หนังสือ (Book Delivery Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ในสภาวะการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้บริการทรัพยาสารสนเทศของห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ  ศูนย์บรรณสารฯ จึงมีบริการรับ-ส่งหนังสือให้กับผู้ใช้บริการถึงที่ทำงานในมหาวิทยาลัย และที่พักภายนอกมหาวิทยาลัย เพียงแจ้งความประสงค์ขอให้บริการ ห้องสมุดจะทำรายการยืม-คืนหนังสือที่ใช้บริการตามสิทธิ์และระเบียบการให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ ห้องสมุดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคหนังสือทุกเล่ม ก่อนและหลังให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

 • บริการส่ง “ฟรี” สำหรับนักศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณ์เท่านั้น
 • จัดส่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น
  • แบบลงทะเบียน –> ฟรี
  • EMS –> ผู้ใช้บริการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • รับ-ส่งหนังสือ วันละ 2 รอบ (10.00 น. และ 14.00 น.)
 • ขอใช้บริการหลังเวลา 14.00 น. จะรับ-ส่ง หนังสือในวันถัดไป
 • บริการส่งหนังสือสถานะ “อยู่ที่ชั้น” (Available) เท่านั้น
 • จำนวนหนังสือและวันกำหนดส่ง ตามสิทธิ์การยืมของผู้ใช้บริการแต่ละประเภท
 • ถือวันประทับตราจัดส่ง เป็นวันส่งคืนหนังสือ
 • ผู้ใช้บริการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนหนังสือ

สถานที่จัดส่งคืน :
คุณนิตยา ทองปะนะ
ศูนย์บรรณสารฯ ม.วลัยลักษณ์ (ส่งคืนหนังสือห้องสมุด)
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่