เชิญชมวลัยลักษณ์สู่สังคม: พยาบาลศาสตร์วลัยลักษณ์มุ่งสร้างพยาบาลรุ่นใหม่
....ดูแลคนได้ ทำกิจการเป็น....
วลัยลักษณ์สู่สังคม: พยาบาลศาสตร์วลัยลักษณ์มุ่งสร้างพยาบาลรุ่นใหม่

        รายการโทรทัศน์วลัยลักษณ์สู่สังคม ตอนล่าสุดพูดคุยกับคณบดีสาวสวยมากความสามารถ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในตอนที่ชื่อว่า “เหลียวหลังแลหน้า ความสำเร็จ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์”

        รศ.ดร.อุไร เหลียวหลังเล่าถึงความสำเร็จของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่แสดงออกมาให้เห็นเชิงประจักษ์จากคุณภาพของพยาบาลที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลได้ 100 เปอร์เซนต์เกือบทุกปี ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และการดูแลนักศึกษาอย่างใส่ใจตั้งใจของอาจารย์ และการรับสมัครนักศึกษาล่าสุดมียอดผู้สนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาล 2,499 คน

        เมื่อแลไปข้างหน้า จากการเก็บข้อมูลที่ได้จากพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษาก็พบว่าหลายคนมีความต้องการจะเป็นเจ้าของกิจการด้วย ซึ่งตรงนี้ก็สอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะกระจายการเข้าถึงการบริการแก่ประชาชนให้มากขึ้นเช่นกัน

        “สำหรับก้าวต่อจากนี้ของหลักสูตรปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์นอกจากจะยังคงมาตรฐานการผลิตพยาบาลคุณภาพ “Smart Nurse” ที่ออกไปรับใช้สังคม เราจะเพิ่มการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการทางด้านสุขภาพได้ด้วย”

ติดตามชมรายการวลัยลักษณ์สู่สังคมผ่าน 2 ช่องทาง