สายตรงผู้บริหาร

คำแนะนำเบื้องต้นในการแสดงความคิดเห็น

  1. ขอความกรุณาโปรดใช้ข้อความที่สุภาพ ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียน
  2. โปรดใช้ชื่อ-นามสกุล และอีเมล์จริงในการเสนอแนะปัญหาและติดต่อกลับ
  3. โปรดใช้ถ้อยคำในการเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และเป็นกลาง
  4. ข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้อำนวยการเท่านั้น

          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และจะนำทุกความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

    If there is an image file. You can Upload image file (jpg or png) :