ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ร่วมพิธีเปิด Co-Working Space
อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ร่วมพิธีเปิด Co-Working Space อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น.-10.30 น. ที่ผ่านมา พนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ร่วมพิธีเปิดห้อง สบาย Sabai Co-Working Space ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดย คุณสนธยา คงชัย หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ให้นักศึกษาในทุกระดับ ทุกสำนักวิชามีพื้นที่เรียนรู้ที่มีบรรยากาศเหมาะสม สะดวก สบาย และทันสมัย ตลอด 24 ชั่วโมง

        หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นได้กล่าวเปิดงาน และตัดริบบิ้นเปิดห้อง สบาย Sabuy Co-Working Space และนำบุคลากรที่เข้าร่วมพิธีเปิดเยี่ยมชมห้องพร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก สำหรับในการบริหารจัดการพื้นที่ Sabai Co-Working Space อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษา โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้ด้วยตนเอง และมีกล้องวงจรปิดสอดส่องการใช้พื้นที่ และดูแลความปลอดภัย

        ห้องสบาย Sabuy Co-Working Space จะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ให้บริการห้องสมุดเป็นการชั่วคราวในระหว่างการย้ายพื้นที่ทำการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในช่วงของการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มปรับปรุงในเดือน มิถุนายน 2567 แล้วเสร็จในปลายปี 2568 โดยฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาได้ส่งมอบครุภัณฑ์ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ จากศูนย์บรรณสารฯ จำนวน 137 รายการ

        ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้บริการพื้นที่ Co-Working Space ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 คลิกชมรายละเอียด และที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ดูรายละเอียดการให้บริการ