ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนฯ ให้บริการสื่อโสตฯ ในงานสืบสานประเพณีลากพระ
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนฯ ให้บริการสื่อโสตฯ ในงานสืบสานประเพณีลากพระ

        เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ให้บริการสื่อโสตฯ และบันทึกภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีลากพระ ณ บริเวณลานเพลินตา หอประชุมไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับความเมตตาจากพระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลากพระภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ลานเพลินตา หอประชุมไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์สืบสานประเพณีลากพระให้กับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และประชาชนทั่วไปได้ร่วมเรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา ธรรมเนียมปฏิบัติ และกิจกรรมในประเพณีลากพระ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรวมถึงผู้ที่สนใจมีความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา โดยพระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็กได้ลากเรือพระมาจอดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญ

        กิจกรรมเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยสาธิตการทำขนมต้ม โดยคณะพุทธบริษัทวัดเขาเหล็ก การแสดงรำถวายเรือพระโดยคณะนางรำอำเภอนบพิตำ และชมการแสดงโนรา คณะโนราเพ็ญศรี ยอดระบำ และในเช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา และประชาชนรายรอบร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมลากเรือพระกลับวัดเขาเหล็ก

        กิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลากพระขึ้น ชมภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณี

        ขอบคุณข้อมูลจาก: เพจแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”