งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนบันทึกรายการ
“วลัยลักษณ์สู่สังคม” ตอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วลัยลักษณ์สู่สังคม ตอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

        เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม ตอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ณ ห้อง Co-working space สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิชาการ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดตามชมรายการวลัยลักษณ์สู่สังคมผ่าน 2 ช่องทาง