Cloud Technology

หากพูดถึงคำว่า Cloud ซึ่งก็หมายถึง “ก้อนเมฆ” มักใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอินเทอร์เน็ต ในความหมายของเทคโนโลยีคลาวด์นั้นก็เปรียบเสมือนกลุ่มของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูลซอฟต์แวร์หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานRead More →

google site

การสร้างเว็บไซต์โดย Google Sites สามารถเข้าไปที่ sites.google.com ได้โดยตรงเราสามารถที่จะเข้าไปสร้าง Web Site ด้วย Google Sites ผ่านตัว Google Drive ปัจจุบันตอนนี้ Google Sites ก็ได้ออกเวอร์ชันใหม่ให้เราสามารถที่จะสร้าง Web Site ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้น โดยใช้วิธีการ Drag and DropRead More →