1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา                     การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้ดี และสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทค่อนข้างสูงต่อการจัดการศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้พัฒนาแผนงานให้มีทรัพยากร บริการ กิจกรรม และโครงการพิเศษที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยได้เร่งพัฒนาระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยรองรับการเรียนการสอน Active learning อย่างมีประสิทธิภาพ                    ห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart Classroom ถือเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ได้นำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้ดี และสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทค่อนข้างสูงต่อการจัดการศึกษา โดยห้องเรียนอัจฉริยะมีจุดเน้นด้านของการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันกับเทคโนโลยีที่หลากหลายของสื่อในรูปแบบ ต่าง ๆ              Read More →

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นมากมาย เราสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน เครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันที่จะกล่าวนี้คือ Google Tool ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานในรูแบบ Collaborative working , Co-working , Co-Creating คือการรวมระหว่าง Collaborative , Co-working , Co-Creating 3 อย่างนี้มารวมกันจะทำงานในรูปแบบ Collaborative working ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การทำงานร่วมกัน เป็นการ แชร์ ไอเดียสร้างไฟล์งาน ปรับแต่ง แก้ไขงาน ให้ความคิดเห็นโดยผ่านทางการเปิดไฟล์ Google Docs , Google Presentation , Google Sheetsสามารถทำงานไปพร้อมกันทันที เชื่อมต่อกันได้ทุกที่ทุกคนทุกเวลา การจัดระเบียบและแบ่งปันไฟล์บน Cloud ในส่วนของ Google ก็จะชื่อว่า Google Drive เราสามารถสร้าง Folder ให้คนทำงานเก็บงานไว้ในRead More →

Google play store ก็เปรียบเสมือนเป็นตลาดที่เป็นตัวกลางเพื่อให้นักพัฒนาเอา application หรือว่าเอาเกมส์ที่พัฒนาเสร็จแล้วขึ้นไปวางขาย ให้ผู้ใช้ ดาวน์โหลดไปใช้งานหรือซื้อไปใช้งานวิธีการที่จะเอา Applicationขึ้นไปวางบน Google play store การเอา Application ไปปวางบน Google play store เข้าไปที่ เว็บไซต์ play.google.com/app/publish ให้สมัคร Gmail และจ่ายค่าสมัครในการเป็น New vaulter อยู่ที่ราคาประมาณ 700 บาท หลังจากนั้นก็จะมาเริ่มสร้าง Application ใหม่บน Google play store ทำได้โดยการกดที่ปุ่มสร้าง Application ข้อมูลที่เราต้องกรอกก็คือภาษาเริ่มต้นตรงนี้ถ้ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นคนไทยก็ให้เลือกที่เป็นไทยและก็ใส่ชื่อของ Application ของเราลงไปตรงนี้มีชื่อเรียกว่า UX UI basic เป็น Application พื้นฐานในการเรียน UX UI สมมุติเอาละกัน จากนั้นก็กดปุ่มสร้างRead More →

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าในทุกรูปแบบหนังสือ ที่ถือว่าเป็นสื่อสำคัญที่ถูกใช้ในการเรียนการสอนมาตั้งแต่อดีตจึงต้องได้รับการพัฒนาให้เข้ากับสังคมการ เรียนรู้ในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้มีความน่าสนใจและเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น e-book มักนำเสนอข้อมูลหนังสือที่พร้อมเป็นสื่อมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพและเสียงซึ่งทำให้แตกต่างจากหนังสือธรรมดาทั่วไปส่วนมากจะพบเจอในรูปแบบของไฟล์เอกสารหรือ pdf ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถเปิดอ่าน ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรวมไปถึง Smart Phone ที่ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวันมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถช่วยสอนในสิ่งที่เราจะยากให้ง่ายขึ้น ปัจจุบันเริ่มมีผู้นำพัฒนาสร้างเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็น Desktop Author , Flip Album หรือ Flash เป็นต้น สามารถเพิ่มภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหววีดีโอ เสียงเพลงต่าง ๆ และสามารถตอบโต้กับผู้เรียนได้ ทำให้มีการส่งเสริมการอ่านมากยิ่งขึ้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ 1. Hyper Text Markup หรือ HTMLเป็นแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดออกแบบมาเพื่อสร้างหน้าเว็บ 2. Portable Document Format หรือ PDF เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม ไฟล์ PDF สามารถดาวน์Read More →

ในปัจจุบันการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มคนเหล่านี้ก็ค่อนข้างจะมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะว่า โลกในยุคปัจจุบันมันค่อนข้างจะสะดวกสบายในเรื่องของการนำเสนอสิ่งที่เป็นเนื้อหา เป็นข้อมูล สิ่งต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งของการดำรงชีวิตนะครับ ก็สามารถจะถ่ายทอดลงในรูปแบบต่าง ๆ มากมายในส่วนของรูปแบบที่ เราจะเห็นอยู่ในยุคปัจจุบัน สามารถแบ่งเรื่องของรูปแบบของรายการที่อยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์แบ่งออกได้โดยประมาณ 7 รูปแบบด้วยกัน 1. Publish ก็คือกลุ่มที่เน้นในเรื่องของการนำเสนอในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูล การเผยแพร่ในส่วนของบทความต่าง ๆ ก็จะเป็นกลุ่มของ Publish ซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของข้อมูล บทความต่าง ๆ 2. Share ในส่วนของการ Share ก็จะเน้นในเรื่องของการที่ ผู้คนเอาข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ มาแบ่งปันกันในสังคมออนไลน์นะครับ รวมไปถึงการแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ รายการหลายรายการเลยที่เอาความรู้นะครับ เอาเรื่องของความถนัด เอาเรื่องของสาระความรู้ต่างๆ รวมไปถึงรูปภาพ คลิปวิดีโอ ซึ่งเอามาแชร์ให้สังคมได้รับรู้ การถ่ายทอดในเรื่องขององค์ความรู้ของตัวเองเอาความรู้มาเล่าให้คนอื่นฟัง มานำเสนอให้คนอื่นฟัง แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบการแบ่งปันความรู้กันในส่วนของ โลกในยุคปัจจุบัน หรือว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3. Discuss ซึ่งหลายคนก็อาจจะทำในลักษณะที่นำประเด็นปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันเอามาตีแผ่เผยแพร่ออกมาทำให้ผู้คนที่เข้าไปชมได้พบเห็นในเรื่องของ ประเด็นปัญหาเหล่านี้ในสังคมก็แชร์ความรู้หรือว่าแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเข้าไปเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดRead More →

Quizizz เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ช่วยสร้าง แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ได้ฟรี ผู้เรียนทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ผลการสอบจะบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์

Quizizz เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับ การทำข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมการสอบแบบเกมส์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้ อีกทั้งช่วยให้สถาบันการศึกษประหยัด ค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบ และเป็นการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิด ประโยชน์ ช่วยให้ผู้สอนลดเวลาในการท าข้อสอบและจัดชุดทดสอบ อีกทั้งจะทราบจุดบกพร่องการเรียนของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละเนิ้อหา ว่านักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาการเรียนเรื่องใดเพื่อนมาปรับปรุง

Quizizz เหมาะกับการน ามาประยุกต์ใช้กับ การท าข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมการสอบแบบเกมส์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้ อีกทั ้งช่วยให้สถาบันการศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายจากการ

Read More →