ศบส.ต้อนรับนศ.ใหม่

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

        เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาปี 1 ในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้แนะนำศูนย์บรรณสารฯ ผ่านทางวีดิทัศน์ที่เปิดให้นักศึกษาใหม่รับชมบนเวทีใหญ่ห้องประชุมไทยบุรี และประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ รวมทั้งช่องทางการเข้าใช้บริการ และสืบค้นหาความรู้และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ในเว็บไซต์ https://library.wu.ac.th/ และทาง Fanpage https://www.facebook.com/walailakclm

        อนึ่ง โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สามารถปรับตัว และมีความพร้อมในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยศูนย์บรรณสารฯ  มีภาระหน้าที่ในการให้บริการควบคุมอุปกรณ์สื่อโสตฯ ในส่วนงานประชาสัมพันธ์กลาง อาคารอาคารไทยบุรี และในห้องเรียน อาคารเรียนต่างๆ เพื่อรองรับการทำกิจกรรมของนักศึกษาตลอดทั้งโครงการ ตลอดจนถ่ายภาพบรรยากาศตลอดทั้งกิจกรรมเพื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรณสารฯ อีกด้วย