ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดทำโครงการดักจับนกพิราบและหนู
ดักจับนกพิราบและหนู

        ด้วยคณะทำงานจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อสร้างความน่าอยู่ และความพึงพอใจให้แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา

        จากการสำรวจพบว่าภายในอาคารประสบปัญหาเรื่องหนูและนกพิราบที่เข้ามาอาศัยและทำรังอยู่ภายในอาคารบริเวณฝ้าเพดานที่ชำรุด ก่อให้เกิดปัญหาความสกปรกและสร้างความเสียหายแก่หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ภายในตัวอาคาร  อีกทั้งมูลนกพิราบยังเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคมาสู่คนได้ ไม่ว่าจะเป็นพยาธิจากตัวนก ตัวไรจากขนนก พยาธิ ไวรัสตับอักเสบบี เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เชื้อราในปอดจากนก รวมทั้งโรคฉี่หนูซึ่งเกิดจากนกพิราบและหนู

        คณะทำงานฯ ได้ดำเนินโครงการดักจับนกพิราบและดักจับหนูออกจากพื้นที่ไปแล้วก่อนหน้านี้  ผลการดำเนินงานสามารถดักจับนกพิราบได้จำนวน 36 ตัว ค้างคาวจำนวน 8 ตัว และหนูจำนวน 14 ตัว สำหรับนกพิราบที่จับได้ทั้งหมดทำการย้อมสีและใส่ปลอกขาสีเหลืองเพื่อทำสัญลักษณ์ให้สามารถตรวจสอบได้ว่านกที่ทำการปล่อยไปคืนสู่ธรรมชาติสามารถบินกลับมายังพื้นที่เดิมได้หรือไม่ และนำนกพิราบไปปล่อย ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง (ถ้ำหงส์ตำบลกรุงชิง) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และจากการสังเกตนกพิราบที่อาศัยอยู่บริเวณอาคารไม่พบนกที่ทำสัญลักษณ์ดังกล่าว ทำให้สรุปได้ว่านกที่ปล่อยไประยะแรกไม่สามารถบินกลับคืนถิ่นได้ และสามารถลดปัญหาเรื่องจำนวนนกพิราบและหนูได้ระดับหนึ่ง

        แต่เนื่องจากธรรมชาติของนกพิราบจะมีการจับคู่และขยายพันธุ์รวดเร็ว ดังนั้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางคณะทำงานจึงดำเนินการโครงการดักจับนกพิราบและหนูอีกครั้ง เพื่อลดความจำนวนหนูและนกพิราบที่อาจสร้างผลกระทบทางด้านสุขภาพและอนามัยของบุคลากรและผู้ใช้บริการ โดยในการดำเนินการโครงการดักจับนกพิราบจะใช้ตาข่ายขนาด 9*9 เซนติเมตรดักจับในบริเวณที่นกชอบบินเข้ามาอาศัย ส่วนการดักจับหนูใช้ใช้ถังดักจับหนูอัตโนมัติโดยใช้เหยื่อล่อให้หนูตกลงไปในถังดักจับ จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาสามารถดักจับนกและหนูได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถลดปริมาณนกและหนูที่เป็นสัตว์พาหะนำโรคได้เป็นอย่างดี