ทุกคนคิดว่าในอนาคตห้องสมุดยังจำเป็นกันอยู่ไหมนะ?        เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันอย่างมากมาย รวมไปถึงห้องสมุดจึงนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในห้องสมุดด้วย ทำให้ห้องสมุดกลายเป็นห้องสมุดสมัยใหม่และมีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น       ยิ่งในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดว่า การที่เราได้ข้อมูลสารสนเทศนั้นง่าย เพื่อแค่ใช้ปลายนิ้วจิ้มหน้าจอ นั่นเป็นคำถามว่า ในอนาคตห้องสมุดเรายังคงจำเป็นอยู่ไหม ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ebook ejournal เพื่อง่ายต่อการเข้่าถึง เพราะเราสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพียงใช้แค่อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ เพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างง่ายๆ      ห้องสมุดในอนาคต ไม่ใช่เพียงแค่ใช้หนังสือหรือตัวอาคารเท่านั้น แต่ห้องสมุดจะกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้ง่ายๆ     ห้องสมุดมีอุดมคติที่ว่า “เป็นแหล่งเข้าถึงสารสนเทศ มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในอนาคต หรือ ออนไลน์ ออฟไลน์ ห้องสมุดยังคงทำหน้าที่นี้อยู่”   /*! elementor – v3.5.6 –Read More →