ลองใช้ Microsoft Teams ใหม่ สัมผัสประสบการณ์ Teams เวอร์ชันที่เร็วที่สุดและสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยความคิดประสิทธิภาพแรก Teams ใหม่จะทํางานได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และยืดหยุ่นกว่าที่เคย ใน Teams ใหม่ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างแอป ตอบกลับข้อความแชท และเข้าร่วมการประชุมและการโทรได้เร็วขึ้นในขณะที่ใช้แบตเตอรี่และหน่วยความจําน้อยลง เปิดใช้และนําทางด้วยการคลิกน้อยลงและใช้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นโดยการขจัดไซโลและนําทุกคนมารวมกันในที่เดียว นอกจากนี้ เค้าโครงของ Teams ใหม่ส่วนใหญ่จะเหมือนกับที่คุณใช้ เริ่มต้นใช้งาน Teams ใหม่ คุณจะเห็นปุ่มสลับที่มี ลองใช้ Teams ใหม่ ที่ด้านบนซ้ายของ Teams ถ้าคุณไม่เห็นการสลับนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ    หมายเหตุ:  เมื่อต้องการใช้ Teams ใหม่:  เพิ่มบัญชี Teams อื่น ด้วยการสนับสนุน Multi-Tenant Multi-Account (MTMA) ใน Teams ใหม่ คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนหลายบัญชี (หรือในฐานะผู้เยี่ยมชมในองค์กรอื่น) ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้เว็บเบราว์เซอร์หลายเว็บ Read More →

-โคลงสร้างรายวิชาประกอบด้วย1-แนวคิดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา2-ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา3-ก่รกำหนดนวัตกรรม ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา4-การประเมินนวัตกรรมทางการศึกษา Visits: 3Kaitisak BirahamRead More →

การนำเทคนิคผังกราฟิกมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน. เพราะผังกราฟิกเป็นเครื่องมือช่วยแสดงความคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่สามารถเห็น. Visits: 25Kaitisak BirahamRead More →