10 พฤติกรรมผู้ใช้บริการห้องสมุด ยุคใหม่

10 พฤติกรรมผู้ใช้บริการห้องสมุดยุคใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นห้องสมุดควรปรับตัวอย่างไรให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกประทับใจขั้นสุด...

อ่านต่อ