23 ปีที่ผ่านมา บัตรนักศึกษา เปลี่ยนไปกี่แบบ? 🧐

นับตั้งแต่เริ่มเข้ามหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ทุกคน ได้กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารต่างๆ เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ใช้แสดงสถานะนักศึกษา ไว้เข้าสอบ และยืมหนังสือในห้องสมุด
ตั้งแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รุ่นแรก ศูนย์บริการการศึกษาร่วมกับธนาคารกรุงไทยสาขาท่าศาลา ในการออกแบบบัตรนักศึกษาตามยุคสมัยเพื่อให้รองรับการใช้สิทธิ์กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เข้ากับระบบเทคโนโลยีทันสมัยที่ปรับเปลี่ยนไปตลอด มาดูบัตรนักศึกษารุ่นต่างๆ กัน อายุการใช้บัตรก็จะขึ้นอยู่กับหลักสูตรของนักศึกษาเจ้าของบัตร 🧑‍🎓

🧑‍ บัตรนักศึกษารุ่นแรกสีขาว ไม่สามารถใช้กับเครื่อง ATM ได้ การยืม-คืนผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คือเจ้าหน้าที่นำรหัสนักศึกษาจากหน้าบัตร พิมพ์เรียกค้นข้อมูลสมาชิกในระบบ สังเกตุให้ดีโดเมน E-mail นักศึกษาจะเป็น @praduu บัตรรุ่นต่อมาเป็น @wu.ac.th

👩‍🎓 บัตรนักศึกษารุ่นสีม่วง
เป็นบัตร ATM VISA จะมีสัญลักษณ์ของธนาคาร ผูกกับบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย สามารถนำไปกดเงินสดที่ตู้ ATM และใช้แถบ Barcode สแกนผ่านประตูศูนย์บรรณสารฯ ยืม-คืนหนังสือศูนย์บรรณสารฯ ได้

👨‍🎓 บัตรนักศึกษารุ่นเทา-ส้ม
จะมีสัญญาณ RFID ฝังอยู่ในบัตร เป็นบัตรอัจฉริยะ สแกนผ่านประตูศูนย์บรรณสารฯ และสามารถยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง

บัตรนักศึกษา Student card หรือ Smart card สามารถใช้ทำอะไรได้หลายรายการ เพราะมีการ Sync เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าสู่ระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ต้องบริการนักศึกษาทุกคน จึงขอให้นักศึกษา พกบัตรแสดงสิทธิ์ในการเข้าใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าที่มีสิทธิ์ใช้ในระยะหนึ่งของชีวิต🙊

Visits: 26

Comments

comments