ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อวยพรปีใหม่ 2567

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีหน้าที่สนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เป็นพื้นที่ให้ความรู้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข และขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ มีความสุขมาก ๆ แวะมาเยี่ยมเราได้ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานะครับ