ชมภาพบรรยากาศงานวลัยลักษณ์ลอยกระทง 2566
สำนักวิชาศิลปศาสตร์-สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป-สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
ชมภาพบรรยากาศงานวลัยลักษณ์ลอยกระทง 2566 สำนักวิชาศิลปศาสตร์-สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป-สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ

วลัยลักษณ์สืบสานประเพณีไทยจัดงานวลัยลักษณ์ลอยกระทง ประจำปี 2566 ประกวดเทพีนพมาศ และ Miss Lady Boy เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ความสามัคคี การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนความเท่าเทียม 

        ค่ำคืนของวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนำทีมผู้บริหารมอบดอกไม้ มอบรางวัลเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดเทพีนพมาศ ทั้ง 2 ประเภท และการประกวด Miss Lady Boy ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

        กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยที่แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคาผ่านการลอยกระทง รวมถึงมีความกล้าแสดงออก ความสามัคคี และสนับสนุนความเท่าเทียมกัน ภายในงานนอกจากจะมีการจัดประกวดแล้ว ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร และกระทงแนวอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณโถงกลางอาคารไทยบุรี และลานเพลินตาหน้าอาคารไทยบุรี และจัดตกแต่งสถานที่บริเวณสระน้ำหน้าอาคารไทยบุรีได้ลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับผลการประกวดมีดังนี้

  1. การประกวดเทพีนพมาศ ประเภทบุคลากร ผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาวนวภัทร ทองสม จากสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  2. การประกวดเทพีนพมาศ ประเภทนักศึกษา ผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาวบัวชมภู มีสิทธิ์ จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์
  3. การประกวด Miss Lady Boy ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายสุรจิต อิ่มบุญสุ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัล Popular Vote on Social Media และรางวัลขวัญใจมหาชนประจำปีนี้ไปครอง

        การจัดงานครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษาได้ให้บริการดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปรกณ์ ห้องจัดงาน บันทึกวีดีโอและภาพนิ่งบรรยากาศงาน

ชมภาพงานวลัยลักษณ์ลอยกระทง 2566 ทั้งหมด

บรรยากาศลอยกระทง-พิธีเปิด-ประกวดเทพี(บุคลากร)

ประกวดเทพีนพมาศ(นักศึกษา)+Miss Lady Boy

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Walailak University