ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมสิริมงคล
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมสิริมงคล

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 พนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องงานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยในพิธีทางศาสนาพุทธได้อาราธนาพระสงฆ์จากวัดแสงแรง จำนวน 5 รูปมาประกอบพิธี นำโดยประธานในพิธี คุณธรณิศ หาญใจ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมนี้ได้ทำพิธีทางศาสนาอิสลามโดยผู้นำทางศาสนาจากมัสยิด นูรุณยีมาน ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมในพิธีอิสลาม จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้องระเบียงบรรณ 4 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        นอกจากการทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแล้ว ในโอกาสนี้ยังได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ที่วายชนม์ไปแล้ว โดยบรรยากาศของพิธีทำบุญเป็นไปด้วยความสดชื่นของผู้เข้าร่วมในพิธี