ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เปิดตัว Line Official Account (Line OA)
CLM Line OA

        ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 2566 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566 และต้อนรับเปิดเทอม 1/2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเปิดตัว Line Official Account (Line OA) “Walailak Library” อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมสอยดาวลุ้นรางวัล ณ บริเวณทางเข้าชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        ในงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานำทีมผู้บริหาร นายธรณิศ หาญใจ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ที่มาร่วมงาน รวมถึงผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง FB Walailak University Library นายชัชวาล นาคพันธ์ุ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ แนะนำฟังก์ชั่นการทำงาน การใช้งาน Line OA “Walailak Library”

        Line OA “Walailak Library” จะเป็นอีกแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร บริการต่างๆ ของห้องสมุดไปถึงผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และทั่วถึงเพียงท่านเพิ่มเพื่อนกับ “Walailak Library” นอกเหนือจากช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของห้องสมุดผ่านทาง facebook page Walailak University Library และหน้าเว็บไซต์ https://library.wu.ac.th/ ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารหลักของศูนย์บรรณสารฯ ในแอพพลิเคชั่น Line มีเมนูต่างๆ ให้บริการอย่างครบถ้วน อาทิ Library service ที่ท่านจะสามารถค้นหาทรัพยากสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย หรือจะจองห้องค้นคว้ากลุ่ม ชำระค่าปรับ บริการรับส่งหนังสือ (Book Delivery) , Research & Training เป็นเมนูที่ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เอกสารฉบับเต็ม บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) บริการฝึกอบรม , Media Service ได้แก่ WUMOOC แกลเลอรี่ภาพนิ่ง และวิดีโอของมหาวิทยาลัย ที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์

        กิจกรรมเปิดตัว Line OA “Walailak Library” ครั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังข้อมูล เพิ่มเพื่อน และนำคูปองสอยดาวมาร่วมสนุก ลุ้นรางวัลจากซุ้มสอยดาว ซึ่งคูปองสอยดาวนี้ จะได้รับท่านละ 1 ใบหลังจากเพิ่ม Line OA “Walailak Library” เป็นเพื่อน โดยจะแจกคูปอง 1 ใบ/1 บัญชี และเปิดให้ร่วมสอยดาวลุ้นรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด