เชิญชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 31 นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธาน นายราชันห์ สังเมฆ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พันเอกธรรมรัตน์ อองพลากร เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 41 พันตำรวจเอกพฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วม

        กิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาเริ่มต้นด้วยพิธีทางศาสนาเสริมความเป็นสิริมงคล 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ-คริสต์ และอิสลาม ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี ถัดมาเป็นพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปีพ.ศ. 2566 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 25 ปี และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่าง ๆ จำนวน 6 คน โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติมอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        กิจกรรมในครั้งนี้ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และการบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอ