บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Line official account เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
line2

      เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาประมาณ 25 คนประกอบด้วยพนักงานจากทุกฝ่ายได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำการตลาดออนไลน์ด้วยโปรแกรม Line official account (Line OA) ณ ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย คุณสันทนา นันทขุน วิทยากรผู้มีเชี่ยวชาญในเรื่องของการตลาดออนไลน์

        การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานที่สนใจและผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจถึงศักยภาพของโปรแกรม Line official account (Line OA) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น (application) ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และมักจะถูกเลือกให้มาเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการขององค์กร หรือบริษัทชั้นนำในประเทศไทย เนื่องจากข้อดีของ Line official account (Line OA) ก็คือ สามารถสร้างฐานผู้ติดตาม สื่อสารและส่งข้อมูลกิจกรรมทางการขายและการตลาดหรือโปรโมชั่นพิเศษไปยังลูกค้าผ่านทางไลน์ และยังมีฟีเจอร์ที่หลากหลายที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ, การตั้งค่าข้อความทักทาย ตอบกลับอัตโนมัติ สร้างคูปองและบัตรสะสมแต้ม หรือแม้แต่การบรอดแคสต์แบบระบุกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งบริการต่างๆ ของ line OA จะช่วยในการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ช่วยในการตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะสร้างความประทับใจ รวมถึงสร้างแคมเปญที่เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละกลุ่ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงบริการต่างๆ ที่จัดไว้ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ