อยากจะบอกว่าของฟรีดีๆ ก็มีในโลกเราควรสมัครบัญชี Google ไว้สักตัว เราก็สามารถใช้งานเครื่องมือ Tools หรือ Applications ต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด ข้อจำกัดมีอย่างเดียวคือเรื่องพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล 15 GB เท่านั้น หากว่าต้องการพื้นที่มากกว่านี้ก็สมัครแบบเสียตังค์ รายวิชานี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งนับเป็นทักษะดิจิทัลสำหรับการทำงานแบบออนไลน์ในยุคโควิด เรียนแล้วได้รับประโยชน์อย่างมากเพื่อการพัฒนางานหลายๆ ด้านด้วยกันคือ กลุ่ม App. เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ ส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้งานกันอยู่ทุกวัน ได้แก่ พวก Gmail ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Google Contacts คือสมุดรายชื่อโทรศัพท์ Google Groups คือการสร้างกลุ่มออนไลน์ เพื่อการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล Google Calendar ปฏิทินออนไลน์ สร้างกำหนดการนัดหมาย กิจกรรมต่าง ๆ ได้ กลุ่ม App. เพื่อการแบ่งปันพื้นที่การทำงานร่วมกันและทำงานร่วมกันได้ อันนี้ก็ได้แก่ พวก Google Drive เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบ CloudRead More →