ห้องประชุมอาคารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยุคแบบระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆใช้ระบบอนาล๊อกเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีใด้พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆก็ก้าวสู่เทคโนโนยี ดิจิตอลทั้งหมดเปลี่ยนเสมือนมีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในอุปกรณ์ทุกตัวโดยที่มีไอพีแอดเดรสสามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางไกลโดยใช้หมายเลขไอพีในการควบคุมโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างภายในห้องแล้วทำไห้นายช่างเทคนิกสามารถควบคุมสั่งงานได้ทั้งระบบภาะและระบบเสียงผ่านทางไอพี โปรโตคอลได้ รูปตัวอย่างควบคุมระบบเสียงผ่านไอพี เนื่องจากประสบปัญหาบ่อยในการเข้าไปควบคุมผู้ใช้งานลืมหมาบเลขไอพีและจำไอพีไม่ได้จนต้องโทรหาผู้คุมงานติดตั้งระบบในการเก็บฐานข้อมูลไอพีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์บางทีผู้คุมงานลาบ้างมือถือโทรไม่ติดบ้างดังนั้นทางผู้จัดทำได้สร้าง Application IP manager จากโปรแกรม อาษา เฟรมเวร์คติดตั้งในมือถือระบบปฎิบัติการแอนรอยด์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นานช่างเทคนิกผู้ใช้งานสามารถใช้มือถือในการควบคุมดูหมายเลขไอพีได้อย่างง่ายดายแม้จะไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตก็สามารถทราบหมายเลขไอพีห้องประชุมอาคารวิชาการได้ทุกห้องประชุม รูปตัวอย่าง Application IP manager รูปตัวอย่างหมายเลขไอพีห้องประชุมต่างๆอาคารวิชาการ1 รูปตัวอย่างหมายเลขไอพีห้องประชุมต่างๆอาคารวิชาการ3 ผู้จัดทำหวังว่านายช่างเทคนิกทุกท่านสามารถทราบหมายเลขไอพีโดยง่ายและสามารถลดขั้นตอนการเดินทางไปหน้างานสามารถสั่งงานให้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สามารถควบคุมทางไกลได้โดยง่ายดายสามารถดูภาพในห้องประชุมผ่านวงจรปิดได้โดยใช้หมายเลขไอพีในฐานข้อมูลนี้ทั้งหมดเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นลดการเดินทางความเหนื่อยล้าในการออกไป service หน้างานใด้มากขึ้น Visits: 47Kraison KaewoudomRead More →

การสร้างวีดีโอเราจะเริ่มอย่างไรดีอย่างแรกสิ่งที่ต้องเตรียมคือ content กับ teamwork ทั้งหลักสูตรและทีมงานจะต้องทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวใน Thaimooc จะมีหลักสูตรโครงสร้างรายวิชาและบทต่างๆที่จะสอนเมื่อได้แล้วจะมาเขียนแผนความรู้เพื่อย่อยออกไปจะใช้เวลาเรียนกี่นาทีรวมถึงการวัดประมวลผล ขั้นตอนที่สองทีมงานและผู้สอนต้องประชุมกำหนดงานร่วมกันว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งทีงานจะมีหลายส่วนทั้งงานด้านกราฟฟิกทีมมีเดียและทีม content เนื้อหารายวิชาทีมผู้สอนควรมีความชำนาญการเคยสอนออไลย์มาแล้ว ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre Production) การกำหนดทรัพยากรการผลิตวิดิทัศน์ สื่อวิดิทัศน์ เสียง ตัวอักษร ฝังกราฟฟิก ภาพและสัญลักษณ์ สื่อวีดีโอที่ใช้คือแนะนำรายวิชาการเสนอเนื้อหาสื่อวิดิทัศน์ควรออกแบบจากง่ายไปหายากเรียงลำดับต่อเนื่องกันแต่ละสัปดาห์เราสามารถทำภาพวิดิทัศน์มาทำไห้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้หรือจะแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ วีดีโอแนะนำรายวิชาควรมีความยาว 1-2 นาที 1 การจัดการวีดีโอด้วยสื่อประสม 3 รูปแบบดังต่อไปนี้ ผู้สอนนำเสนอเนื้อหาเองโดยถ่ายทำทั้งในและนอกสถานที่ ผู้สอนนำเสนอเนื้อหาโดยใช้กราฟฟิกแอนนิเมชั่นต่างๆในการนำเสนอรูปแบบวีดีโอที่นำเสนอ 2 บอกรายละเอียดของการเรียนเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการเรียนรวมถึงความรู้หรือสิ่งที่ได้รับเมื่อเรียนจบเนื้อหานี้ วีดีโอการนำเสนอเนื้อหาไม่เคยเกิน 5-10 นาที 1 รูปแบบการถ่ายทำขึ้นอยู่กับผู้สอนและวัคถุประสงค์ในการนำเสนอเนื้อหา 2 เนื้อหามีความสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหา 3 เนื้อหามีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4 รูปแบบของวีดีโอนำเสนอสามารถทำได้ 3 ประเภทหลักๆคือ วีดีโอบรรยายโดยผู้สอนมีภาพและเสียงพร้อมๆกัน วีดีโอพร้อมคำบรรยายด้านล่าง วีดีโอที่นำเสนอรูปแบบคำอภิปราย 5 แต่ละบทควรเริ่มต้นด้วยการนำเข้าสู่เนื้อหา ก่อนเข้าสู่บทเรียนRead More →

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อเสียง สื่อเสียงประกอบด้วยสื่อและเสียงซึ่งเป็นตัวการทำให้กำเนิดเสียงถ้าไม่มีตัวกลางก็ไม่มีเสียงเสียงเกิดจากการสั่นตัวกลางทำไห้เกิดความถี่ย่านต่างๆระหว่าง 20 hz- 20 khz ส่วนเสียงจะเป็นอะไร มีความหมายอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของสอมมนุษย์ผู้นั้นว่าบันทึกและจำแนกเสียงไว้ในสมองอย่างไร เสียงเกิดจากการสั่งสะเทือนของเครื่องกำเนิดเสียง เสียงเคลื่อนที่ด้วยสื่อที่เป็นตัวกลางความเร็วของการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับชนิดและความหนาแน่นความยืดหยุ่น อุณหภูมิตัวกลางโดยทั้งไปเสียงเดินทางผ่านอากาศที่อุุณหภูมิ 20 องศาจะมีความเร็ว 340 เมตร/วินาทีเสียงจะเคลื่นที่ความเร็วเท่าไหร่ได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับชนิดและสื่อกลางที่จะพาเครื่องที่ไปยังจุดหมาย ด้วยการค้นพบเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถผลิตคลื่นวิทยุเมื่อใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อพาเสียงไปได้ความเร็วของคลื่นสนามแม่เหล็กด้วยการผสมคลื่นเสียงกับคลื่นวิทยุด้วยกระบวนการที่เรียกว่า การปรุงคลื่นการ (Modulation) ด้วยการส่งเสียงออกไปด้วยเครื่องส่งวิทยุหรือเรียกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงรูปคลื่นที่ผสมกับความถี่เสียงแบบ AM แล้วมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดความสูงของคลื่นตามขนาดความสูงของคลื่นเสียง ระบบบันทึกเสียง แบ่งตามรูปแบบของสัญญาณการบันทึกเสียงในแบบสัญญาณดิจิตอลบันทำเสียงได้ง่ายและมีความสะดวก โดยเฉพาะการเผยแพร่เสียงในรูปแบบ Mp3 ผ่านเครืออข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้สามารถเข้าฟังได้ในเวปไซด์ที่ให้บริการ หลักการของงานวิทยุกระจายเสียงมีอยูา 3 ประการคือ 1 ให้ข่าวสาร ความรู้ และบทความ 2 ให้การศึกษา 3 ให้ความบันเทิง ปัจจุบันสถานีวิทยุมีหลายแห่งส่วนมากจะมีเอกชนไปเช่าเวลาการออกอากาศต่างๆ โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตน นักจักรายการจะมีอิสระในการดำเนินรายการมากและไม่มีรูปแบบแน่นอนจะมุ่นเน้นไปทางบันเทิงและโฆษณาเป็นส่วนใหญ่ตามการเวลาเพื่อผลจากผู้จ้างให้มาทำการโฆษณาบ่อยครั้งที่พบว่ารายการที่ออกมานั้นส่อไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามวัฒธรรมประเพณีของไทย ทั้งยังเป็นปัญหาของสังคมอีกด้วย การบันทึกเสียงเพื่อการศึกษา เป็นการแปลงสัญญาณเป็นคลื่นเสียงเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอนาล๊อกหรือระบบดิจิตอลที่เสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์เป็นสัญยาณในรูปแบบอื่นแล้วเก็บลงในวัสดุบันทึกสามารถเล่นกลับเป็นคลื่นเสียงให้ผู้เรียนศึกษาได้ รูปแบบการเปลี่ยนคลื่นเสียง เมื่อเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมาประทบกับวัตถุบางๆทำไห้เกิดการสั่นสะเทือนมนุษณ์ก็คิดวิธีการบันทึกเสียงขึ้น รูปแบบการเปลี่ยนคลื่นเสียงมี 3 รูปแบบคือ 1Read More →

การถ่ายภาพเกิดจากศาสตร์ของการถ่ายภาพเกิดจาก 2 ศาสตร์คือ ศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์และศาสตร์ทางด้านเคมีพวกสารใวแสงกับวัสดุใวแสงทำให้ปรากฎภาพออกมาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เกิดขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อนคริสศักราชโดยนักปราชชื่อ อริสโตเติล ได้เขียนบันทึกไว้ว่า ถ้าเราปล่อยให้แสงผ่านเข้าไปในช่องเล็กๆในห้องมืดแล้วถือกระดาษขาวให้ห่างจากช่องรับแสงประมาณ 15 เซ็นติเมตรจะปรากฎภาพบนกระดาษมีลักษณะภาพจริงหัวกลับแต่เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนนักหลักการคือมีห้องที่มืดแล้วมีรูในห้องติดกระดาษสีขาวภาพจะไปปรากฎขึ้นทำให้เกิดการสร้างห้อง ออบสคิวล่า หรือว่าห้องมืด แล้วใช้จิตกรร่างภาพตามตัวแบบที่ส่องเข้ามาและต่อไปใด้พัฒนาห้องให้มีขนาดเล็กลงแล้วเอาโต๊ะไปวางแล้วใช้กระดาษวางข้างบนแล้วแสงส่งลงมาจากรูบนห้องทำให้เกิดภาพขึ้นต่อมามีวัฒนาการที่มากขึ้นในปี ค.ศ. 1676 โดยพัฒนาเป็นกล้องรีเฟร็กซ์ขึ้นมากล้องจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเอากระจกสะท้องแสงใส่เข้าไปทำให้เห็นภาพในกล่องได้แต่ยังบันทึกภาพไม่ได้ต่อไปเป็นศาสตร์ทางด้านเคมีโดยคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ให้สารไวแสงทำให้เกิดสีออกมาได้ซึ้งอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1727- ค.ศ. 1777 เป็นช่วงคิดค้นสารไวแสงขึ้นมา ต่อมาปี ค.ศ. 1825- ค.ศ.1840 เป็นช่วงที่ถ่ายภาพกำลังได้รับความนิยมช่วงนี้จะมีบุคคลสำคัญอยู่ 3 ท่านที่คิดค้นการถ่ายภาพถาวรไม่ถูกลบเลือนไปคือ โจเซฟ นีเซโฟร์ เนียพซ์ เป็นชาว ฝรั่งเศษ ภาพแรกที่เนียพซ์ถ่ายข้างหน้าต่างห้องทดลองโดยบันทึกลงในวัตถุไวแสงทำให้ภาพติดทนนานไม่หายไปโดยภาพนี้เปิดให้แสงเข้ามา 8 ชั่วโมงแล้วนำวัถุไวแสงไปล้างทำให้ภาพติดถาวร บุคคลสำคัญคนที่ 2 คือ หลุยดาแกส์เป็นชาวฝรั่งเศษ ดาแกร์กับเนียพซ์ช่วงแรกไม่ได้ทำงานด้วยกันต่างก็คิดค้นให้ภาพคงทนถาวรได้พอทำงานระยะหนึ่งทั้งคู่ได้รวมมือกันคิดค้นโดยเอาการค้นพบของแต่ละคนมาผสมประสานกันเพื่อให้ภาพดียิ่งขึ้นแต่พอสักพักเนียพซ์ก็เสียชีวิตไปดาร์แกร์ก็ได้คิดค้นด้วยตัวคนเดียวต่อไปทำให้การบันทึกภาพจาก 8 ชั่วโมงเหลือ 30 นาทีใด้สำเร็จ บุคลที่ 3 ที่ค้นพบกระบวนการ CopyRead More →

ในมิกเซอร์ปุ่มปรับเกณฑ์มีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นมิกอนาล๊อกหรือดิจิทัลมิกเซอร์จะต้องมีปุ่มนี้ในการปรับความแรงสัญญาณขาเข้าให้มีความพอดีไม่มากจนเกิดสัญาณผิดเพี้ยนและไม่น้อยเกินไปจนเกินสัญญาณรบกวนในระบบหรือว่า noise นั่งเองผู้ปรับแต่งหรือ sound engineers ควรให้ความสำคัญตรงจุดนี้ไม่งั้นงานเสียงที่ทำอาจจะล่มเสียหายได้เสียงจะออกมาไม่ดีหรือว่าจะระบบเสียงท่านจะมีเสียงรบกวนที่ไม่น่าฟังจนเกิดความรำคาญในการฟังได้ เทคนิกการปรับเกนณ์ทั้งมิกอนาล๊อกเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งหากปรับมากไปก็จะทำไห้สัญญาณเสียงมีความผิดเพี้ยนเกิดอาการเสียงแตกหรือว่า Distrotion เทคนิกในการปรับต้องดูระดับสัญาณเสียงไฟ Led ที่มิกเซอร์จะมีไฟ 3 สีคือสีเขียวสีแดงและสีเหลืองคล้ายกับไฟจราจรตาม 4 แยกเลยคือสีเขียวคือระดับสัญญาณปกติส่วนสีเหลืองให้ระวังหรือว่า head room ของระบบก่อนที่สัญญาณเสียงจะคลิปส่วนสีแดงคือสัญญาณคลิปแล้วหรือเกิดการผิดเพี้ยนแล้วให้ปรับปุ่มลดสัญญาณ Gain ลงไม่งั้นเสียงจะแตกพร่าได้ ระดับความดังที่แสดงในมิกเซอร์อนาล๊อกจะมี scale บอกเป็นระดับความดังมีหน่วยเป็น dbu ซึ่งค่าระดับที่ 0 dbu คือค่าระดับความดังที่ดีที่สุดจึงใช้เป็นค่าอ้างอิงของมิกเซอร์อนาล๊อกทุกยี่ห้อจะใช้ค่านี้ทุกยี่ห้อดังนั้นผู้ทำระบบเสียงควรปรับ gain สัญญาณให้อยู่แถว 0 dbu หรือว่าบวกลบไม่เกิน+3 หรือว่า -3 dbu ถึงจะเป็นสัญญาณที่เหมาะสมมีความแรงของสัญญาณที่พอดี ระดับความดังในมิกเซอร์ดิจิทัลจะมีความดังบอกระดับเสียงมีหน่วยเป็น dbfs หรือว่า digital full scale ซื่งระดับความดังเสียงที่ใช้ในการอ้างอิงคือ -20 dbfs หรือเท่ากับ 0 dbu ทางฝั่งมิกอนาล๊อกนั่นเองดังนั้นผู้ปรับเสียงหรือว่าRead More →

ประเทศไทยเราในอากาศใด้มีการส่งคลื่นวิทยุในอากาศในหลายความถี่ด้วยกันมีทั้งย่าน FM (Frequency Modulation ) มีคลื่นความถี่ย่านในช่วง 78.5 Mhz- 108 Mhz ย่านความถี่ VHF (Very High Frequency ) มีคลื่นย่านความถี่ในช่วง 30-300 Mhz ย่านความถี่ UHF ( Ultra high Frequency ) มีย่านความถี่อยู่ในช่วง 300 – 1 Ghz ซึ่งความถี่ที่เราใช้เปิดวิทยุฟัง FM จะอยู่ในช่วง 78.5-108 Mhz ใช้ในเครื่องเสียงบ้านรวมทั้งวิทยุรถยนต์ก็จะจูนกันอยู่ในย่านความถี่พวกนี้ส่วนในระบบโทรทัศน์ที่เราใช้กันเมื่อก่อนระบบทีวีในประเทศไทยได้ส่งสัญญาณภาพและเสียงในระบบอนาล๊อกโดยใช้คลื่นย่านความถี่ทั้งย่าน VHF เช่นช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ส่วนช่วงคลื่นย่าน UHF จะส่งช่อง ThaipbsRead More →

งานต่างๆที่มีการแสดงนอกจากมีระบบเสียงที่ดีแล้วระบบแสงก็สำคัญไม่น้อยกันเลยเพราะแสงจะสร้างให้เวทีมีความสวยงามมีความอลังการณ์มากขี้นดังนั้นการเลือกชนิดไฟที่ใช้บนเวทีจึงมีความสำคัญมากเพราะไฟจะสร้างบรรยากาศบนเวทีให้เข้ากับงานการแสดงต่างๆได้มีอัศรถในการรับชมมากยิ่งขึ้นทำให้การแสดงต่างๆบนเวทีมีความน่าสนใจและมีความสุขในการชมและชนิดไฟที่เรานิยมใช้กันก็มีดังต่อไปนี้ 1 ไฟพาร์ Par เป็นไฟที่นิยมใช้กันมานานเนื่องจากใช้งานง่ายมีความทนทานสูงเวลาเปลี่ยนสีแค่ใช้เจลสีติดด้านหน้าไฟพาร์ก็เปลี่ยนสีได้แล้วใช่ใช้เจลสีอะไรก็ตามและผู้ใช้งานเลือกใช้งานและการออกแบบได้อิสระ ข้อดีของไฟพาร์คือ 1.1 เป็นโคมไฟที่นิมยมใช้กันมากที่สุดในงานคอนเสริตย์และงานแสดงทั่วไป 1.2 ปรับขนาดแสงด้วยการเปลี่ยนชนิดของหลอด 1.3 ทนทาน ดูแลรักษาง่าย ราคาถูก 1.4 ความสว่างสูง ส่องได้ไกล 1.5 ลักษณะของแสง ขอบวงแสง SOFT EDGE อุณหภูมิสี TUNGSTEN ตัวอย่างรูปไฟพาร์ 2 ไฟฟรีสเนล FRESNEL ไฟฟรีสเนลเป็นไฟที่ใช้กันมานานมากทั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นไฟที่สามารถซูมแสงให้เป็นวงเล็กหรือวงไหญ่ได้และขอบแสงจะมีความฟุ้งเบลอข้อดีคือ 2.1 โคมไฟที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันใช้ในงานละครเวทีและสตูดิโอรายการทีวี 2.2 ปรับขนาดดวงแสงให้เล็กและไหญ่ได้ 2.3 ปรับลักษณะของแสงให้เป็น SOFT EDGE ได้ 2.4 ปรับอุณหภูมิสีให้เป็น TUNGSTEEN ได้ ตัวอย่างโคมไฟแบบ ฟรีสเนล 3 ไฟไซโคลรามา CYCLORRAMA ไฟไซโคลรามา CYCLORRAMA เป็นไฟที่นิยมมากในงานคอนเสริตย์ต่างๆเพราะเป็นไฟที่ให้แสงหลายสีที่มีความสวยงามทำให้เวทีมีความอลังการตื่นเต้นกับไฟชนิดนี้Read More →

ในยุคก่อนเราใช้มิกเซอร์ อะนาล๊อกในการทำงานเราจะใช้สายแบบ XLR ในการรับส่งสัญญาณเสียงทั้ง input และ output ซึ่งคุณภาพเสียงจะดีหรือไม่ดูขึ้นอยู่กับสัญญาณเสียงที่นำมาใช้งานแต่ในปัจจุบันนี้เราก้าวมายังยุคมิก ดิจิทัลจะทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีระบบเครื่องข่ายที่สามารถติดต่อและส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์อื่นๆในรูปแบบของดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีที่ต่างกันซึ่งแบ่งระบบ network ได้ดังต่อไปนี้ 1 Multichannel Audio Digital Interface ( MADI ) โปรโตคอลมาตรฐานที่กำหนดรูปแบบของข้อมูลและลักษณะของสัญญาณบน interface ของ digital audio แบบ multichannel รองรับการทำงานผ่านสาย coaxial หรือ Fiber optic รับส่งข้อมูลได้ทั้งแต่ 28,56, หรือ 64 Channel รับรอง Sampling rate ถึง 96 khz และ Resolution 24 bits ได้ความละเอียดของเสียงที่สูงมากในระดับ Profestionnal การส่งข้อมูลเป็นแบบ UniRead More →

มิกเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในการทำระบบเสียงไม่ว่าจะงาน Live sound งาน studio งาน brocast หรืองานประชุมสัมนาห้องประชุมต่างๆจำเป็นต้องใช้มิกเซอร์หรือว่าเครื่องผสมเสียงใช้ในการมิกเสียงให้ออกมาสมบูรณ์แบบในปัจจุบันมิกเซอร์ได้พัฒนาไปมากซึ่งใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลได้อย่างรวดเร็วจะมิกเซอร์อนาล๊อกที่มีขนาดใหญ่ๆหลายแชลแนลแต่ตอนนี้พอพัฒนาไปเป็นระบบดิจิทัลขนาดมิกเซอร์ที่มีหลายแชลแนลมีขนาดเล็กลงและสะดวกมากในการนำไปใช้งานในด้านต่างๆมาดูกันว่ามิกเซอร์ที่เราใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 1 มิกเซอร์อนาล๊อก Analog Mixer เป็นเครื่องผสมเสียงมาตั้งแต่ยุคแรกใช้ในการรวมสัญญาณเสียงมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ตามขนาดงานที่ใช้สามารถใช้ในงานได้หลายหลายเช่นห้องประชุมสัมนาห้องเรียนงานคอนเสริตย์งานสตูดิโองานหรืองานเครื่องเสียงกลางแจ้งซึ่งถ้างานขนาดเล็กมิกเซอร์จะปรับอีคิวได้น้อยแค่มีปรับเสียงทุ้มกับเสียงแหลมและมี aux ไม่มากส่วนถ้าใช้มิกเซอร์อนาล๊อกกับงานขนาดใหญ่จะใช้มิกตัวที่มีหลายแชลแนลเพื่อรองรับกับไมค์หลายๆตัวหรือเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นและนอกจากนี้มิกเซอร์จะมีอีคิวที่จะจัดการความเสียงได้เยอะกว่าเช่นมี ปรับเสียงทุ้ม มิดโล มิดไฮ และ ไฮ เพื่อจัดการความถี่เเสียงได้ละเอียดขึ้นทำให้เสียงออกมาดีเพิ่มขึ้น ข้อดีของมิกเซอร์อนาล๊อก 1 ใช้งานง่ายเพราะมีปุ่มหมุดใช้งานที่เยอะไม่งงกับการใช้งานมองแล้วเห็นหมดทุกแชลแนล 2 ใช้งานนานๆไม่มีการแฮ้งจะของเครื่องแม้อากาศจะร้องหรือฝนจะตก 3 มีความทนทานสูงเพราะไม่มีโปรแกรมซับซ้อนไม่ต้องมีการอัพเดทซอฟแวร์ 4 ใช้งานมีความเสถียรแม้ว่าไฟจะตกหรือไฟดับเปิดถึงเครื่องสามารถใช้งานได้ทันที ข้อเสียของมิกเซอร์อนาล๊อก 1 ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกมาใช้เสริมในการใช้งานเช่น เกท คอมเพลสเซอร์ กราฟฟิกอีคิว 2 มีขนาดใหญ่หากใช้งานหลายแชลแนลมีน้ำหนักเยอะต้องยกหลายคน 3 ไม่สามารถควบคุมระยะไกลผ่านไอแพด มือถือ และคอมพิวเตอร์ได้ 4 ไม่สามารถเซฟการปรับแต่งเสียงไว้ได้เนื่องจากไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ภายในเครื่อง รูปมิกเซอร์แบบอนาล๊อก ดิจิทัลมิกเซอร์ Digital mixer เป็นมิกเซอร์ที่มีระบบคอมพิวเตอร์ข้างในเครื่องสามารถประมวลเสียงหรือว่า DspRead More →

ปัจจุบันนี้ไม่จะงานสัมนางานเลี้ยงห้องประชุมหรือว่าคอนเสริตย์ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือลำโพงซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้ามาเป็นเสียงให้เราได้ยินกันและลำโพงในโลกใบนี้ก็มีหลายชนิดให้เลือกให้เลือกใช้งานกันดังนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจและศึกษาก่อนว่าลำโพงชนิดต่างๆมีการทำงานอย่างไรและนำไปใช้งานอย่างไรไห้เหมาะสมและทำให้การใช้เสียงได้ครอบคลุมพืี้นที่ใช้งานและสามารถสื่อสารเสียงไปยังคนหมู่มากได้ทั่วถึงได้ยินเสียงชัดชัดกันทุกคน ก่อนอื่นเราก็มาดูเลยว่ามีลำโพงชนิดอะไรบ้างมีการทำงานยังใง ชนิดลำโพงต่างๆดังต่อไปนี้ 1 ลำโพง point source เป็นลำโพง full rang ที่ตอบสนองทุกย่างความถี่ตั้งแต่ 20 hz – 20 khz มีมุมกระจายเสียงที่กว้างเป็นที่นิยมใช้งานมากในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมสัมนา คาราโอเกะ งานอีเว้นท์ต่างๆหรืองานคอนเสริตย์ขนาดเล็กให้คุณภาพเสียงที่ดีมากแต่หากใช้งานหลายๆใบหากวางลำโพงไม่มีจะปัญหาด้านเฟสทำให้เสียงในย่านบางความถี่หายไปได้ดังนั้นในการวางลำโพง point source จึงมีความสำคัญมาก หน้าตาลำโพง point source 2 ลำโพงชนิด คอลั่ม Column เป็นลำโพงอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันลำโพงคอลั่มจะจัดเรียงตัวกันหลายใบเพื่อกำหนดทิศทางมุมกระจายเสียงทั้งระยะใกล้ กลาง ไกล จะใด้เปรียบตรงที่เสียงพุ่งไปใด้ไกลและชัดเจนเหมาะกับห้องที่มีความยาวนอกจากนี้ลำโพงคอลั่มให้มุมกระจายเสียงที่แคบจำเหมาะในการไปใช้งานห้องที่มีความก้องของห้องสูงๆจะลดการสะท้อนของเสียงได้เป็นอย่างดีและลำโพงชนิดนนี้จะมาพร้อมกับลำโพง sub woofer เสียงเบสทำไห้เสียงที่ได้มีความคมชัดและตอบสนองได้ทุกย่านความถี่เสียง ลักษณะหน้าตาลำโพงชนิด คอลั่ม 3 ลำโพงไลน์อาร์เรย์ Line array speaker เป็นการออกแบบการลำโพงกระจายเสียงหลายๆใบมาเรียงกันยาวๆให้เหมือนกับเสียงที่มาจากจุดๆเดียวซึ่งลำโพงจะมีทิศทางการกระจายเสียงจะออกมาเป็นเส้นๆในทางเทคนิกเสียงกันว่าไลย์ซอร์ตจุดเด่นของลำโพงไลย์อาร์เรย์คือเมื่อเทียบกับระยะทางที่เพิ่มขึ้นมันจะสูญเสียงความดังน้อยกว่าลำโพง point sourcec และมุมกระจายเสียงสามารถปรับทิศทางได้จึงสามารถนำไปใช้ในห้องที่มีความก้องได้ ลำโพงชนิดนี้สามารถนำไปใช้ในงานได้หลายแบบทั้ง คอนเสริตย์ขนาดใหญ่งานประชุมสัมนาในห้องใหญ่ๆงานอีเว้นต่างๆ หรือว่าติดตั้งในห้องประชุมRead More →

ปัญหาไมค์หอนเป็นปัญหาปวดใจของงานสัมนาต่างๆงานคอนเสริตย์เพราะมันสร้างความรบกวนแก่ผู้มาร่วมงานทำให้เกิดเสียบรรยากาศในการอบรมหรืองานคอนเสริตย์จะทำไห้เสียอัตรสในการฟังเพลงเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากผู้ควบคุมระบบเสียงไม่รู้สาเหตุที่เกิดขึ้นจะทำไห้ไมค์เกิดการหอนทุกเวลาทำงานที่อุตส่าเตรียมตัวมาอย่างดีอุตส่าจัดไฟจนสวยหรือจัดเวทีจนสวยต้องมาล่มเพราะไมค์หอนเราลองมาดูกันว่าสาเหตุของไมค์หอนนี้เกิดจากอะไรกันบ้าง สาเหตุปัญหาที่เกิดไมค์หอนมีดังต่อไปนี้คือ 1 ใช้ไมค์คุณภาพต่ำหรือไมค์ปลอมไมค์ก๊อปยี่ห้อดังทำให้การตอบสนองความถี่ได้ไม่ครบทุกย่านและมีความถี่เสียงในย่าน mid hight ออกมาเยอะเกินไปเช่นย่านความถี่ 4 khz 6 khz 8 khz ซึ้งย่านความถี่เหล่านี้จะเกิดปัญหาไมค์หอนได้ง่ายมากดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ถุกต้องคืออย่าเห็นแต่ของถูกควรใช้ไมค์ที่มีมาตรฐานจะทำงานได้ง่ายเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการทำไมค์โครโฟนมีคุณภาพที่ดี 2 การพุดไมค์หน้าตู้ลำโพงเกิดจากวิทยาการเดินผ่านหน้าตู้ลำโพงทำให้เสียงที่ลำโพงมาเข้าไมค์อีกครั้งทำให้เครื่องขยายเสียงขยายความถี่เสี่ยงซ้ำๆเกิดขึ้นจึงเกิดเสียงหอนออกมาให้เหลายความถี่เเสียงเช่นถ้าไมค์ไมค์ไปไกล้ๆลำโพงเสียงทุ้มไมค์ก็จะหอนในย่านเสียงต่ำ หรือว่าหากวิทยากรเดินผ่านหน้าลำโพงเสียงแหลมก็จะเกิดเสียงหอนทางด้านความถี่เสียงแหลมขึ้นโดยง่ายวิธีแก้ควรเลือกวางลำโพงให้วิทยากรอยู่ด้านหลังลำโพงทำให้วิทยากรเดินผ่านลำโพงได้ยากขึ้น 3 สภาพอะคูสติกภายในห้อง หากห้องประชุมสัมนาที่ออกแบบมาใช้งานด้านเสียงสภาพห้องมีแต่ของแข็งเช่น ปูน กระจก โดยที่ไม่มีวัสดุซับเสียงเลยนอกจากเกิดปัญหาเสียงก้องแล้วยังทำให้เกิดไมค์หอนได้ด้วยเนื่องจากเสียงนั้นจะสะท้อนกับวัสดุที่แข็งๆสะท้อนไปมาทำให้เกิดหักล้างทางเฟสที่ที่เรียกว่า Phase shift ทำให้เสียงออกมาไม่ดีและเสียงจะสะท้อนเข้าไปยังไมค์โครโฟนทำไห้เกิดเสียงหอนในย่านความถี่ต่างๆขึ้นได้วิธีแก้ปัญหาให้ปรับปรุงห้องให้มีสภาพอะคูสติกที่ดีขึ้นโดยต้องติดวัสดุซับเสียงเพื่อลดเสียงสะห้องภายในห้องที่เราจะใช้งานด้านเสียง 4 การถือไมค์โครโฟน เนื่องจากไมค์โครโฟนมีหลายชนิดเช่น condensor ไมค์โครโฟนเป็นไมค์ที่รับเสียงได้ดีทุกย่านความถี่ซึ่งเป็นที่นิยมในงาน Live sound และงาน Studio มีความไวในการรับสูงมากทำให้สามารถนำไปใช้กับงานพิธีการได้เช่นคนที่พูดเสียงเบาๆไมค์ก็ยังเสียงดังชัดเจนอยู่ถึงแม้จะพูดไมค์ห่างปากก็ยังใช้ได้โดยที่ sound engineers ไม่จำเป็นต้องเพิ่ม Gain ของปรีไมค์ขึ้นมากทำให้ไมค์จะไม่หอนไมค์โครโฟนแบบ dynamic เป็นไมค์โครโฟนอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้การมากในปัจจุบันเนื่องจากมีความทนทานมีคุณภาพเสียงที่ดีเหมาะแก่การใช้ประชุมสัมนาหรืองานคอนเสริตย์ทั้งไหญ่และเล็กแต่มันจะต่างกับไมค์คอนเดนเซอร์ตรงที่มีความไวในการรับเสียงที่น้อยกว่าดังนั้นในการนำไปใช้งานหากให้วิทยากรที่พูดเสียงเบาๆหรือถือไมค์ห่างจากปากมากๆทำไห้เสียงเบาคนฟังไม่ได้ยินทำไห้ sound engineers ต้องเริ่งปรีไมค์ช่วยเพื่อให้ความไวในการรับเสียงเพิ่มขึ้นเสียงจากลำโพงอาจดังมาเข้าไมค์ทำให้ไมค์ตัวนั้นเกิดการหอนได้วิธีแก้คือต้องบอกวิทยากรว่าเราใช้ไมค์ชนิดอะไรควรพูดไมค์ได้ห่างแค่ไหน 5 การวางลำโพงมอนิเตอร์ การจัดวางลำโพงมอนิเตอร์เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากทำให้วิทยากร พิธีกรหรือนักดนตรีใด้ฟังเสียงตัวเองที่ชัดเจนขึ้นดังนัั้นในการวางต้องวางไห้เหมาะสมกับกับองศาการรับเสียงไมค์โครโฟนด้วยว่ารับเสียงทางด้านไหนเช่นRead More →