ทำงานแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์ ง่ายนิดเดี่ยว

จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปศึกษา เรื่อง การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์ | Online collaboration with Google Docs, Google Sheets and Google Slides อาจเป็นตัวช่วยหนึ่งในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็น Application

Read more