การใช้ Google Tool เพื่อการพัฒนางาน

Google Tool เป็นเครื่องมือของ Google Application สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างหลากหลายด้าน จึงอยากเรียนรู้ เพื่อจะได้นำมาในการพัฒนางาน เพื่อใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การใช้งาน Google Application นอกเหนือจากการบริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engines ของ Google แล้วนั้น ยังมีบริการเพื่อการทำางานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ Gmail, Google Calendar, Google Hangouts, Google Drive, Google Doc, Google Site, Google Maps, Google Translate และบริการอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้บริการต่างๆ ของ Google นั้น ผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกัน แบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานได้และสามารถบริหารจัดการการทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์ พกพาได้หลากหลายซึ่งสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา

 • การเริ่มต้นเข้าใช้งานของ Google โดยการสมัคร Account User ของ Google โดยผู้เข้าใช้บริการ สามารถเข้าได้ถึงเพียงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวสำหรับบริการทั้งหมดของ Google
 • Gmail เป็นบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีที่อยู่ในเครือบริการ ของ Google Application และมีผู้นิยมใช้งานเป็นจำนวนมาก
 • Google Calendar เป็นแอพพลิเคชั่นจากบริการของ Google ที่สามารถสร้างกิจกรรมการนัดหมาย หรือ เหตุการณ์ สิ่งที่จะต้องทำต่างๆ ลงในไปปฏิทิน และเชื่อมโยงบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถปรับแต่งเพื่อแบ่งเหตุการณ์กิจกรรม การนัดหมาย หรือสิ่งที่จะต้องทำต่างๆ ได้ โดยสามารถดูกิจกรรม และการนัดหมายได้เป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน อีกทั้งยังสามารถดึงนัดหมายต่างๆ จาก Gmail มาเก็บไว้เพื่อทำการแจ้งเตือนหรือดูนัดหมายต่างๆ เพื่อความสะดวกได้เช่นกัน
 • Google Drive เป็นอีกหนึ่งบริการจาก Google ที่อนุญาตให้ ผู้ใช้งานสามารถนำไฟล์ต่างๆ ไปไว้บนพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีให้อย่างจำกัด ผ่านบริการ Google Cloud ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานไฟล์เหล่านั้นได้ ตามความต้องการไม่ว่าจะเวลาใดหรือที่ไหน นอกจากนี้ยังสามารถ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันไฟล์ให้กับผู้ใช้อื่น ได้เข้าถึง ร่วมกันสร้าง แก้ไข และปรับแต่งข้อมูล เนื้อหาได้จากเครื่องผู้ใช้อื่นที่ได้รับการแบ่งปันจาก อุปกรณ์หลายประเภทได้ด้วย
 • Google Docs การใช้งานมีลักษณะเหมือน MS Word การแชร์ข้อมูลและร่วมมือกันปรับแต่งข้อมูล สามารถกำหนกดารตั้งค่าได้ที่เมนู “SHARE” โดย สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ในหลายระดับ และสามารถเชิญผู้ใช้งานอื่นเข้าร่วมได้ที่เมนู Invite people
 • Google Sheets มีลักษณะการทำงานคล้ายกับ MS Excel โดยสามารถทำงานร่วมกับไฟล์ของ MS Excel ในการนำเข้าและส่งออกไฟล์เพื่อการใช้งานจาก Google Sheets ได้ นอกจากนี้สามารถแชร์ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานอื่นได้ในลักษณะการตั้งค่า เช่นเดียวกับ Google Docs
 • Google Slides มีลักษณะการทำงานคล้ายกับ MS PowerPoint โดยสามารถทำงานร่วมกับไฟล์ของ MS PowerPoint ในการนำเข้าและส่งออกไฟล์เพื่อใช้งานจาก Google Slides ได้ นอกจากนี้สามารถแชร์ข้อมูลแก่ ผู้ใช้งานอื่นได้ในลักษณะการตั้งค่าเช่นเดียวกับ Google Docs
 • Google Forms เป็นแอพพลิเคชั่นในการสร้างแบบสำรวจ แบบสอบถาม โพลล์ หรือใช้เพื่อประโยชน์ใน การรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
 • Google Hangouts เป็นอีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการใน ด้านการติดต่อสื่อสารที่เน้นการติดต่อสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นใน รูปแบบการติดต่อระหว่างบุคคล การติดต่อเป็นกลุ่ม หรือการการประชุม ออนไลน์ โดย Google Hangouts มีเครื่องมือสำหรับ Video Call และ การแบ่งปันหน้าจอ
 • Google Sites เป็นบริการของ Google ที่ใช้เพื่อการสร้าง เว็บไซต์ฟรีได้อย่างง่าย ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ และ สามารถนำเข้าข้อมูลและสื่อต่างๆ ที่มีความหลากหลายเข้ารวมไว้ใน เว็บไซต์ที่เดียว
 • YouTube เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมประยุกต์ (Application) และเป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ถือเป็นสื่อสมัยใหม่และมีผู้ใช้งานจำนวนมาก การเผยแพร่ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ ผลงาน องค์ความรู้ในรูปแบบวีดิทัศน์ หรือคลิปวิดีโอต่างๆ ผ่านช่องทาง YouTube สื่อสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลกับ ผู้ใช้ระดับมหาชนในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เข้าถึงผู้ใช้งานได้อย่างง่ายและทั่วถึง อีกทั้งยังสามารถ สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและตรงวัตถุประสงค์อีกด้วย

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สิ่งที่ได้จากการเรียน บทเรียน การใช้ Google Tool เพื่อการพัฒนางาน

 1. ได้รู้ว่า Google App มีการใช้งานได้หลากหลาย
 2. เพียงมี Gmail ก็สามารถใช้งาน Google App ได้หลายแอพพริเคชั่น ไม่ว่าจะเป็น google docs, google Drive, google calendar เป็นต้น
 3. สามารถจัดเก็บเอกสารไว้ที่ server ของ google ที่มีความปลอดภัยสูง
 4. ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหลายๆ โปรแกรม
 5. App ของ Google เข้าใจง่าย และง่ายต่อการใช้งาน
 6. เข้าถึงการใช้งานบนมือถือได้ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ทุกที่ เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เนต
 7. ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง Google App

Views: 41

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

You May Also Like