เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าในทุกรูปแบบหนังสือ ที่ถือว่าเป็นสื่อสำคัญที่ถูกใช้ในการเรียนการสอนมาตั้งแต่อดีตจึงต้องได้รับการพัฒนาให้เข้ากับสังคมการ เรียนรู้ในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้มีความน่าสนใจและเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น e-book มักนำเสนอข้อมูลหนังสือที่พร้อมเป็นสื่อมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพและเสียงซึ่งทำให้แตกต่างจากหนังสือธรรมดาทั่วไปส่วนมากจะพบเจอในรูปแบบของไฟล์เอกสารหรือ pdf ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถเปิดอ่าน ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรวมไปถึง Smart Phone ที่ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวันมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถช่วยสอนในสิ่งที่เราจะยากให้ง่ายขึ้น ปัจจุบันเริ่มมีผู้นำพัฒนาสร้างเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็น Desktop Author , Flip Album หรือ Flash เป็นต้น สามารถเพิ่มภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหววีดีโอ เสียงเพลงต่าง ๆ และสามารถตอบโต้กับผู้เรียนได้ ทำให้มีการส่งเสริมการอ่านมากยิ่งขึ้น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

1. Hyper Text Markup หรือ HTMLเป็นแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดออกแบบมาเพื่อสร้างหน้าเว็บ

2. Portable Document Format หรือ PDF เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม ไฟล์ PDF สามารถดาวน์

    โหลดได้จาก Internet และพกพาไปไหนก็ได้ในอุปกรณ์หลาย ๆ ประเภท

3. Peanut Markup Language หรือ PML เป็นไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการทำ e-book โดยเฉพาะ

4. Extensive Markup Language หรือ XML มาใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์

e-book มีองค์ประกอบต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษรหรือข้อความเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมมัลติมีเดีย สามารถนำตัวอักษรออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของภาพหรือสัญลักษณ์ กำหนดหน้าที่การเชื่อมโยงนำเสนอเนื้อหา เสียง ภาพกราฟิก หรือวีดีทัศน์

          การเชื่อมโยงควรมีลักษณะดังนี้ การสื่อความหมายให้ชัดเจนการเชื่อมโยงอักขระบนจอภาพสำหรับการปฏิสัมพันธ์ในมัลติมีเดียกำหนดความยาวเนื้อหาให้เหมาะสมสร้างการเคลื่อนไหวให้อักขระเครื่องหมายและสัญลักษณ์ ภาพนิ่งเป็นภาพกราฟิก เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพลายเส้นแผนที่ แผนภูมิ ที่ได้จากการสร้างภายในด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาพที่ได้จากการสแกนจากแหล่งเอกสารภายนอก ภาพที่เหมาะสมไม่ได้อยู่ที่ขนาดของภาพแต่อยู่ที่ขนาดของไฟล์ภาพภาพที่มีขนาดข้อมูลมาก ทำให้มีการดึงข้อมูลได้ยากเสียเวลา สามารถทำได้โดยการลดขนาดของข้อมูลลงก่อนที่จะเก็บข้อมูลเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการเก็บไฟล์ ภาพเคลื่อนไหว หรือ Animation เกิดจากชุดภาพต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเรียงต่อเนื่องกันไป ความแตกต่างแต่ละภาพที่นำเสนอจะทำให้มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ เสียงเป็นสื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นทำให้คอมพิวเตอร์มีชีวิตชีวาขึ้น ภาพวีดิทัศน์ หรือ วิดีโอ มีลักษณะแตกต่างจากภาพเคลื่อนไหวที่ถูกสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์สามารถต่อสายตรงจากเครื่องเล่นวีดิทัศน์ หรือ Laser Disc เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยการ capture จากที่กล่าวไปแล้วนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book ถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง ในการเลือกใช้เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทั้งประหยัดต้นทุนในด้านการผลิตและยังสามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้แล้วยังสามารถประหยัดทรัพยากรได้อีกด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการลดปริมาณการใช้กระดาษและยังช่วยให้ลดปัญหาทรัพยากรขาดแคลนได้อีกด้วย

จากการศึกษาในรายวิชาการออกแบบกราฟฟิกเพื่อการเรียนการสอน ได้เรียนรู้แนวคิดของการออกแบบกราฟฟิก การสร้างงานกราฟิกเพื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทรวมถึงแนวทางการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนางานความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้สำหรับการออกแบบสื่อเพื่อการเรียนการสอนและวิธีการเผยแพร่สื่อ สำหรับการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน

Hits: 16

Comments

comments