อยากจะบอกว่าของฟรีดีๆ ก็มีในโลกเราควรสมัครบัญชี Google ไว้สักตัว เราก็สามารถใช้งานเครื่องมือ Tools หรือ Applications ต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด ข้อจำกัดมีอย่างเดียวคือเรื่องพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล 15 GB เท่านั้น หากว่าต้องการพื้นที่มากกว่านี้ก็สมัครแบบเสียตังค์

รายวิชานี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งนับเป็นทักษะดิจิทัลสำหรับการทำงานแบบออนไลน์ในยุคโควิด เรียนแล้วได้รับประโยชน์อย่างมากเพื่อการพัฒนางานหลายๆ ด้านด้วยกันคือ

กลุ่ม App. เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ

ส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้งานกันอยู่ทุกวัน ได้แก่ พวก Gmail ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Google Contacts คือสมุดรายชื่อโทรศัพท์ Google Groups คือการสร้างกลุ่มออนไลน์ เพื่อการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล Google Calendar ปฏิทินออนไลน์ สร้างกำหนดการนัดหมาย กิจกรรมต่าง ๆ ได้

กลุ่ม App. เพื่อการแบ่งปันพื้นที่การทำงานร่วมกันและทำงานร่วมกันได้

อันนี้ก็ได้แก่ พวก Google Drive เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบ Cloud ซึ่งให้ผู้ใช้งานสามารถนำไฟล์ต่าง ๆ เข้าไปฝากไว้และเรียกใช้งานที่ไหนเวลาใดก็ได้ และยังมี Google Docs ไว้สร้างเอกสารออนไลน์ Google Sheets สร้าง Spreadsheets ออนไลน์ลักษณะคล้าย Excel รวมถึง Google Slides ไว้สร้างการนำเสนอออนไลน์อย่างมืออาชีพ

กลุ่ม App. เพื่อการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์

อันนี้มีประโยชน์มากๆ Google Forms มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบหลากหลาย ทั้งแบบสำรวจ แบบสอบถาม โพล หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์ได้ กระจายข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินแจกแบบสอบถามในสถานที่ต่าง ๆ และยังสามารถได้ข้อมูลตอบกลับในเวลาอันรวดเร็ว สามารถแชร์ให้ผู้ใช้งานคนอื่น ร่วมกันสร้างและปรับแต่งแบบสอบถามได้ด้วย  นอกจากนี้ยังสามารถ Export ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถามหรือข้อมูลต่าง ๆ จากการกรอกแบบฟอร์มนี้นำไปใช้ต่อได้อย่างสะดวกผ่าน Google Sheets เพื่อการวิเคราะห์ผลข้อมูล สามารถรายงานข้อมูลผลสถิติได้ทันที และสามารถนำผลไปใช้ได้ทันที

โดยส่วนตัวยังมี App. อีก 3 ตัวที่น่าใช้มากๆ คือ

1) Google Scholar เพื่อการค้นหาสารสนเทศประเภทผลงานวิชาการ บทความ งานวิจัย  
2) Google Translate เป็นตัวช่วยในการแปลภาษาได้มากกว่า 103 ภาษา ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้ในการพัฒนางานและการใช้ชีวิตประจำวัน
3) Google Maps เป็นบริการแผนที่นำทางที่เชื่อว่าทุกคนคงเคยใช้กันมาแล้ว สามารถคำนวณระยะเวลาเดินทางได้ เพิ่มจุดแวะพักได้ รวมถึงคำนวณช่วงเวลาที่จะไปถึง ซึ่งก็เหมาะกับการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

composite of hand holding smartphone with maps graphic with store background

ทิ้งท้าย ใช้ App. อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานให้มีคุณภาพ

Different Language Speech Bubble Hello Concept

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: รายวิชา Google Tools เพื่อการพัฒนางาน / OCSC – OCSC008

Hits: 432

Comments

comments