Categories: Uncategorized

Google Calendar เพื่อสร้างนัดหมายและการประชุมอย่างมืออาชีพ

การใช้ Google tools เพื่อการพัฒนางานนั้น เราสามารถใช้ Google tools ในการพัฒนางานได้หลากหลายด้าน เพียงแค่มี account Gmail ก็จะมี tools ต่าง ๆ ของ Google เป็น App ที่มีประสิทธิภาพมาก ๆเป็นเครื่องมือที่เราไว้ใช้งานร่วมกันได้เช่น การใช้ Google เพื่อการติดต่อสื่อสาร การใช้เครื่องมือของ Google เพื่อการแบ่งปันพื้นที่การทำงานร่วมกัน การทำงานแบบออนไลน์ได้ในเวลาเดียวกันและก็ใช้เครื่องมือ Google เพื่อการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์ การใช้เครื่องมือ Google เพื่อการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทรัพยากร เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงาน แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึง Google Calendar เพื่อการสร้างนัดหมายและการประชุมอย่างมืออาชีพ

multiple-calendar-accounts@2x

ในการกำหนดตารางนัดหมาย การประชุม หรือสร้างวันและเวลาเพื่อที่จะนัดหมายและการทำงานร่วมกัน เราสามารถดำเนินการโดยโปรแกรมที่ชื่อว่า Google Calendarโดยเริ่มจาการเสิร์ซ google คลิกมุมขวาบน ก็จะเจอ Google calendar เป็นรูป 31 แล้วก็มีคำว่า calendar ถ้าใช้เวอร์ชันเป็นภาษาไทยก็จะใช้คำว่าปฏิทิน ให้กดเข้าไปแล้วจะมีรูปปฏิทินโชว์ขึ้นมา

กรณีที่ต้องการนัดหมาย ให้ Book ลงในตาราง เช่น สมมุติว่าวันที่ 13 กันยายน เราจะนัดประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับ
ให้คลิกเลือกวันที่ 13 กันยายน แล้วทำการกรอกข้อมูล ได้แก่ ชื่อการประชุม e-mailผู้ที่ต้องการนัดหมายด้วย ห้องประชุม การแจ้งเตือนล่วงหน้า แล้วกดบันทึก

หลังจากกด บันทึก เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการนัดหมายก็จะบันทึกลงในปฎิทินของแต่ละท่านที่เราได้ทำการกรอกอีเมลไว้โดยอัตโนมัติ

Google Calendar ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้งานได้ง่าย เหมาะสมที่จะสนับสนุนให้ทุกคนนำ Google Calendar ไปใช้ในการทำงานร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม Google Tools เพื่อการพัฒนางาน | Google Tools to Improve Work Performance

Views: 664

Comments

comments

You May Also Like